Baza wiedzy o studiach

Wyświetlone 41-50 z 70.

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie - Nowoczesne zarządzanie podmiotami służby zdrowia

WSAP w Szczecinie zaprasza na studia podyplomowe „Nowoczesne zarządzanie podmiotami służby zdrowia”. Kierunek proponowany jest osobom, które związane są ze służbą zdrowia np. personel medyczny lub managerowie służby zdrowia.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Olsztynie - studia podyplomowe Wycena nieruchomości

Zajęcia na studiach podyplomowych „Wycena nieruchomości z możliwością odbycia praktyki” prowadzone są przez specjalistów-praktyków zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości.

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni - studia podyplomowe Trener Biznesu poziom I

Adresatami programu Trener Biznesu poziom I są absolwenci studiów wyższych, głównie menedżerowie zajmujący się kompetencjami i kwalifikacjami pracowników oraz osoby, które chcą zdobyć przygotowanie merytoryczne i praktyczne do prowadzenia projektów rozwojowych.

Kolegium Jagiellońskie Toruńska Szkoła Wyższa - studia podyplomowe Asystent rodziny

Studia podyplomowe Asystent rodziny adresowane są do osób, które chcą zdobyć lub doskonalić kwalifikacje niezbędne do wykonywania tego zawodu. Asystentura rodziny polega na indywidualnej pracy z rodziną problematyczną, udzielaniu jej profesjonalnego wsparcia.

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu - studia podyplomowe Ekologistyka

Ekologistyka oznacza zintegrowany system zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi. Studia stworzono z myślą o skutecznym rozwiązaniu problemu zagospodarowania odpadów, w oparciu o logistyczne zarządzanie tym procesem.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie - Edukacja techniczna z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie to niepubliczna uczelnia wyższa. Wykorzystuje ona w procesie zarządzania i w dydaktyce nowatorskie rozwiązania techniczno-organizacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem najnowocześniejszych technik informatycznych.

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego - studia podyplomowe HR Business Partner

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego zaprasza na studia podyplomowe „HR - Business Partner”. Studia organizowane są we współpracy z partnerem biznesowym firmą Alstom, producentem taboru szynowego w Polsce i na świecie.

Dolnośląska Szkoła Wyższa – studia podyplomowe „Systemy informacji geograficznej”

Dolnośląska Szkoła Wyższa zaprasza na studia podyplomowe „Systemy informacji geograficznej”. Studia adresowane są do wszystkich tych absolwentów, którzy chcą poznać technologię GIS i doskonalić swoje umiejętności w jej stosowaniu.

SAN w Łodzi - studia podyplomowe „Zarządzanie procesami sprzedaży”

Społeczna Akademia Nauk zaprasza na studia podyplomowe Zarządzanie procesami sprzedaży. Studia adresowane są dla osób, które uważają sprzedaż za swoją pasję i chcą podnieść własne kwalifikacje na tym polu.

SWPS - Psychologia śledcza w praktyce operacyjnej i procesowej

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie zaprasza absolwentów studiów wyższych na studia podyplomowe „Psychologia śledcza w praktyce operacyjnej i procesowej”. Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się podczas zjazdów sobotnio-niedzielnych.