Jakiego artykułu szukasz?

MBA in Logistics & Supply Chain Management

WSL w Poznaniu zaprasza na pierwszy w Polsce program studiów MBA, obejmujący wiedzę z zakresu strategicznego i operacyjnego zarządzania logistyką oraz międzynarodowymi łańcuchami dostaw i sieciami współpracy gospodarczej.


MBA in Logistics & Supply Chain Management

Wyższa Szkoła Logistyki oferuje unikalne studia MBA in Logistics & Supply Chain Management.

Program kształcenia na studiach podyplomowych to intensywny cykl nauczania, oparty o złożone scenariusze działań biznesowych, wysoki poziom integracji różnych obszarów wiedzy menedżerskiej i specjalistycznej.

Studia MBA in Logistics & Supply Chain Management to program prowadzony w 50% w języku angielskim, oparty na europejskich, amerykańskich i światowych standardach kształcenia menedżerów logistyki:

  • ELA (European Logistics Association),
  • ECBL Master (European Certification Board In Logistics),
  • APICS (American Production and Inventory Control Society),
  • SCC (Supply Chain Council).

W trakcie studiów MBA in Logistics & Supply Chain Management uczestnicy zdobędą umiejętność analizy i koordynacji złożonych procesów logistycznych w międzynarodowych łańcuchach dostaw. Będą doskonalić wiedzę ekonomiczną i operacyjną z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania finansami, controllingu i rachunkowości zarządczej oraz zarządzania procesami biznesowymi – m.in. zakupów i zaopatrzenia, produkcji czy dystrybucji. Zyskają także niezbędne kompetencje menedżerskie – przywództwo, zarządzanie zespołem, a także umiejętność zarządzania komunikacją zewnętrzną, wewnętrzną oraz interkulturową, rozwiązywania konfliktów czy zarządzania informacją.

European Master Logistician

Słuchacze studiów MBA otrzymują potwierdzenie swoich kwalifikacji zawodowych w formie certyfikatu Candidate, który umożliwia uzyskanie tytułu European Master Logistician. Jest to najwyższy poziom kwalifikacji w obszarze logistyki, określony i certyfikowany przez National Certification Board European Logistics Association z siedzibą w Brukseli.

Uzyskanie certyfikatu Candidate European Master Logistician możliwe jest dzięki zgodności treści programowych studiów MBA ze standardem kwalifikacyjnym Europejskiego Towarzystwa Logistycznego. Tym samym, MBA in Logistics & Supply Chain Management, realizowane przez Wyższą Szkołę Logistyki to jedyne w Polsce studia podyplomowe otwierające drogę do potwierdzenia kwalifikacji zawodowych na najwyższym poziomie.

Absolwenci studiów MBA in Logistics & Supply Chain Management po okazaniu w Krajowej Jednostce Certyfikującej Europejskiego Towarzystwa Logistycznego dyplomu ukończenia studiów oraz uiszczeniu opłaty rejestracyjnej uzyskują certyfikat Candidate European Master Logistician. Dokument ten (oraz wymagany przez ELA staż zawodowy) jest przepustką do Końcowego Postępowania Kwalifikacyjnego, którego efektem jest przyznanie dożywotniego certyfikatu European Master Logistician.

Dla kogo studia?

Studia organizowane przez WSL w Poznaniu kierowane są do: menedżerów i specjalistów średniego i wyższego szczebla zarządzania, zarówno w przedsiębiorstwach, jak i instytucjach sektora publicznego, a także dla kadry zarządzającej pionów logistyki urzędów administracji centralnej i regionalnej oraz służb mundurowych, spełniających następujące warunki:

  • ukończone studia wyższe,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym,
  • minimum dwuletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym.

Nauka podczas studiów MBA odbywa się nie tylko na terenie uczelni. Po praktyczną wiedzę i nowe umiejętności słuchacze wyjeżdżają do współpracujących przedsiębiorstw w kraju i za granicą oraz do uczelni partnerskiej – Technische Hochschule Wildau k. Berlina.

Słuchacze MBA przygotowywani są przez wybitnych polskich i zagranicznych wykładowców do pełnienia najważniejszych funkcji w przedsiębiorstwie. Dzięki ich bogatemu praktycznemu doświadczeniu, absolwenci zyskają umiejętności potrzebne w dobie rozwoju i ekspansji na nowe rynki, jak i w czasie spowolnienia gospodarczego.

Słuchacze MBA mają dostęp do zasobów zintegrowanego środowiska różnych systemów informatycznych klasy ERP, elektronicznej platformy logistycznej, systemów wymiany dokumentów wg globalnych standardów GS1 i EDIFACT oraz specjalistycznych systemów planowania operacyjnego w łańcuchu dostaw np. zapasów, przewozów, magazynowania towarów.

Zdobywają praktyczną wiedzę. Uczestniczą w doświadczeniach w laboratoriach nowoczesnych technologii identyfikacji (np. RFID), a pod okiem praktyków-specjalistów wykonują projekty systemów obsługi ładunku.

Doskonalą swoje umiejętności i zdobywają nowe kompetencje, korzystając z nowoczesnych form kształcenia: realizują projekty menedżerskie, pracują w zróżnicowanych zespołach, dokonują wnikliwej analizy przypadków – kreują propozycje rozwiązań i kompleksowe plany ich wdrożenia.

Zobacz także Prezentację WSL

Czytaj również

Akademia Ignatianum w Krakowie
Akademia Morska w Szczecinie
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Collegium Civitas w Warszawie
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Politechnika Gdańska
Politechnika Lubelska
Politechnika Warszawska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Zielonogórski
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii  Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie