Jakiego artykułu szukasz?

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu – studia podyplomowe

Studia podyplomowe to możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji w obszarach często niedostępnych na poziomie kształcenia licencjackiego czy magisterskiego. Programy podyplomowe realizowane są w ciągu dwóch lub trzech semestrów. Jakie propozycje w tym zakresie przygotował Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu?

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu – studia podyplomowe

UMP jest jedną z wiodących uczelni medycznych, kształcącą specjalistów, których misją jest pomoc potrzebującym. Oprócz kształcenia na studiach licencjackich czy magisterskich, oferuje specjalistyczne kursy i szkolenia dla studentów i absolwentów, a także studia podyplomowe.

Medyczne studia podyplomowe

Oferta studiów podyplomowej UMP Marcinkowskiego obejmuje programy:

Arteterapia

Badania kliniczne i biomedyczne badania naukowe

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Estetyka twarzy

Fizjoterapia w neurologii dorosłych

Geriatria i gerontologia z elementami opieki paliatywnej

Kodery i klasyfikacje medyczne

Kompleksowy system wsparcia rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu

Marketing na rynku farmaceutycznym

Neurologopedia kliniczna

Opieka farmaceutyczna w geriatrii – teoria i praktyka

Optometria

Podologia praktyczna

Podyplomowe studia uzupełniające dla osób wykwalifikowanych

Profesjonalne doradztwo i opieka farmaceutyczna w aptece ogólnodostępnej

Przygotowanie pedagogiczne

Psychodietetyka z elementami immunologii

Psychologia w medycynie

Rehabilitacja widzenia

Zarządzanie w opiece zdrowotnej

Zioła w profilaktyce i terapii

Rekrutacja na studia

Najistotniejszym warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest posiadanie tytułu przynajmniej licencjata. Jednak na wybranych kierunkach procedura przyjęć może przewidywać dodatkowe wymogi, jak choćby prawo do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty. Szczegóły znajdują się w opisach poszczególnych programów na stronie internetowej uczelni.

Przygotowując program zajęć nie przyszło nam do głowy, że zaproponowane zagadnienia będą dziś tak aktualne: stres, zaburzenia pourazowe, choroba przewlekła, pandemia…. Te problemy oczywiście już istniały, jednakże globalne i jednostkowe następstwa pandemii silnie i powszechnie się objawiły i wymagają one wysokospecjalistycznych interwencji, dopasowanych zarówno do problemów, jak i ludzi z nimi się borykających. Taką wiedzę praktyczną zapewniamy naszym Słuchaczom.
Nasze studia odpowiadają na potrzeby obecnych czasów – wspierają lekarzy w trudnych sytuacjach z pacjentami, a także ich samych oraz ich wspaniały potencjał osobowy. Sytuacja pandemii tylko nieznacznie zmodyfikowała nasz program, raczej w aspekcie formalnym – wykorzystania multimediów oraz nowoczesnych wirtualnych metod nauczania.
prof. dr hab. Ewa Mojs
Kierownik merytoryczny kierunku Psychologia w medycynie

Akademia Ignatianum w Krakowie
Akademia Morska w Szczecinie
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Collegium Civitas w Warszawie
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Politechnika Gdańska
Politechnika Lubelska
Politechnika Warszawska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Zielonogórski
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii  Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie