​Pierwsze w Polsce studia łączące zarządzanie projektami, technologię i UX

​Pierwsze w Polsce studia łączące zarządzanie projektami, technologię i UX

Studia podyplomowe Innovation and Technology Project Management zapewniają zdobycie wiedzy z zakresu wykorzystania nowych technologii w projektach, uczą jak praktycznie wdrażać podejście Agile w połączeniu z Design Thinking i Lean Startup, a także jak w praktyce posługiwać się narzędziami służącymi do budowania innowacyjnych produktów technologicznych.

W Collegium Civitas trwa rekrutacja na studia podyplomowe Innovation and Technology Project Management, które są skierowane do specjalistów i managerów zarządzających innowacyjnymi projektami technologicznymi lub startupami, do osób odpowiedzialnych za projektowanie zaawansowanych rozwiązań biznesowych oraz do wszystkich, którzy chcą poznać najnowsze trendy w technologii i ich zastosowanie w biznesie. Studia zapewniają zdobycie wiedzy z zakresu wykorzystania nowych technologii w projektach, uczą jak praktycznie wdrażać podejście Agile w połączeniu z Design Thinking i Lean Startup, a także jak w praktyce posługiwać się narzędziami służącymi do budowania innowacyjnych produktów technologicznych.

4 obszary w jednym i wybitni eksperci

Nasz świat w ostatnich latach bardzo przyspieszył i zmienił swoje oblicze na świat cyfrowy. Taka przemiana nazywana jest często digitalizacją, ale również rewolucją AI lub Industry 4.0. Sama realizacja projektów, z wykorzystaniem metodyk zarządzania projektami już nie wystarcza do tego, aby zdobyć przewagę konkurencyjną. Największe firmy świata zmieniają swój styl pracy na szybszy i bardziej zwinny. Studia Innovation and Technology Project Management są adresowane do wszystkich osób, które chcą podążać za najnowszymi trendami. Ich program, wzorowany na interdyscyplinarnych studiach proponowanych przez amerykańskie uczelnie technologiczne, łączy 4 obszary tematyczne:

  • startupy - szczególnie w odsłonie podejścia Lean Startup,
  • UX (user experience design) – zajęcia poświęcone tworzeniu produktów, które kochają klienci,
  • technologia – prezentacja praktycznych zagadnień AI, Data Science, Machine Learning, Blockchain
  • zarządzanie – ze szczególnym naciskiem na odsłonę Agile.

Wszystkie zajęcia odbywają się w formule warsztatów, a prowadzący to praktycy z wieloletnim doświadczeniem, pasjonaci i inspirujący eksperci z danego obszaru. Kierownikiem studiów podyplomowych jest Maria Parysz - Startup Founder, Change Manager, kierownik projektów innowacyjnych z kilkunastoletnim doświadczeniem w skutecznym zarządzaniu projektami, programami oraz portfelem projektów.

Praktyczne umiejętności i praca nad prawdziwym projektem

Studenci podczas zajęć zdobywają szereg praktycznych umiejętności, m. in. tworzenia i realizacji strategii digitalizacji i zmiany cyfrowej, budowy startupów, pracy w środowisku rozproszonym - przy zdalnych, multikulturowych zespołach projektowych, zastosowania narzędzi User Experience i User Centered Design, czy obsługi nowych narzędzi pracy (innych niż MS Project). W trakcie zajęć słuchacze, podzieleni na kilkuosobowe zespoły, będą realizowali projekt innowacyjnego produktu lub usługi, w jednym z wybranych przez siebie obszarów: fintech, insurtech, healthtech, IoT czy social. Opiekę nad każdym zespołem obejmuje Mentor – ekspert i praktyk z danego obszaru, który zadba o odpowiedni poziom merytoryczny projektu. Absolwenci będą mieli wyłączne prawa do stworzonego przez siebie produktu lub usługi.

Unikalne korzyści i profesjonalne przygotowanie

Absolwenci kierunku Innovation and Technology Project Management znajdą się w wąskim gronie osób, łączących kompetencje zarządzania projektami, znajomości technologii oraz budowy produktów innowacyjnych. Będą idealnymi kandydatami do prowadzenia innowacyjnych projektów, programów digitalizacji, tworzenia i realizacji produktów cyfrowych oraz do współpracy ze startupami z ramienia korporacji lub do budowy własnych startupów.

Rekrutacja trwa!

Zobacz całą OFERTĘ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w Collegium Civitas

Powrót do listy…