Podejmij studia podyplomowe w WSKS w Gdyni

Podejmij studia podyplomowe w WSKS w Gdyni

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni oferuje atrakcyjne programy studiów podyplomowych. Szczegóły poniżej w treści artykułu.

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni prowadzi nabór na dwusemestralne i trzysemestralne niestacjonarne (zaoczne) studia podyplomowe.

Zajęcia odbywają w soboty i niedzielę, co dwa tygodnie.

Studia dwusemestralne:

 • Bezpieczeństwo ekonomiczne i społeczne
 • Bezpieczeństwo informacji
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Doradca i asystent rodziny
 • Doradztwo zawodowe i coaching kariery - nowe!
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  (oligofrenopedagogika)
 • Koordynator szkolnych zajęć pozalekcyjnych - nowe!
 • Mediacje i rozwiązywanie konfliktów w placówce oświatowej - nowe!
 • Nauczanie programowania w edukacji szkolnej - nowe!
 • Polityka oświatowa i zarządzanie oświatą

Studia trzysemestralne:

 • Dydaktyka BHP w szkole zawodowej - nowe!
 • Edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość - nowe!
 • Przygotowanie pedagogiczne w zakresie teoretycznej i praktycznej nauki zawodu - nowe!
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Przysposobienie obronne i edukacja dla bezpieczeństwa
 • Socjoterapia i terapia pedagogiczna

Więcej informacji na stronie www - http://www.wsks.pl/specjalnosci-podyplomowe.html

Zobacz także Prezentację Uczelni w portalu OpinieoUczelniach.pl

Powrót do listy…