Stań się konkurencyjny z Uniwersytetem Gdańskim

Stań się konkurencyjny z Uniwersytetem Gdańskim

Celem projektu "Stań się konkurencyjny z UG - podnosimy kwalifikacje w małych i średnich przedsiębiorstwach" jest poprawa sytuacji na rynku pracy 776 mieszkańców województwa pomorskiego, pracowników MŚP, osób w wieku aktywności zawodowej, poprzez realizację studiów podyplomowych oraz szkoleń.

Nowy projekt Wydziału Prawa i Administracji przygotowany wspólnie z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego pt. "Stań się konkurencyjny z UG - podnosimy kwalifikacje w małych i średnich przedsiębiorstwach" uzyskał pozytywną ocenę i otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 776 mieszkańców województwa pomorskiego, pracowników MŚP, osób w wieku aktywności zawodowej, poprzez realizację studiów podyplomowych oraz szkoleń.

Uczestnicy projektu, w zależności od potrzeb oraz poziomu wykształcenia, mogą wybrać jedną z form wsparcia: studia podyplomowe z zakresu prawa spółek, prawa własności intelektualnej, o tematyce finansowo-podatkowej lub związane z zarządzaniem projektami IT, szkolenia ICT (ECDL, CISCO), bądź kursy językowe.

Budżet projektu to 1 918 136,11 PLN.

Podpisana umowa o dofinansowanie pozwoliła na rozpoczęcie procesu rekrutacji na pierwsze edycje studiów podyplomowych i szkoleń. Uczestnikami mogą być osoby zatrudnione w mikro, małych lub średnich przedsiębiorstwach, mieszkające lub pracujące na terenie województwa pomorskiego. Pierwsze studia i szkolenia, zależnie od rodzaju, zainaugurowano na początku roku akademickiego 2017/18.

Rekrutacja na bezpłatne studia i szkolenia odbywa się w trybie ciągłym.

Szczegóły (w tym warunki, regulamin oraz formularze) można znaleźć na stronie WWW "Studia podyplomowe i szkolenia dofinansowane z RPO WP"

Powrót do listy…