Studia podyplomowe w Sopockiej Szkole Wyższej

Studia podyplomowe w Sopockiej Szkole Wyższej

Studia podyplomowe w Sopockiej Szkole Wyższej realizuje Wydział Ekonomiczno - Społeczny oraz Wydział Architektury. Jeżeli planujesz studia w Trójmieście, poznaj ofertę SSW.

Sopocka Szkoła Wyższa oprócz studiów licencjackich i magisterskich posiada w ofercie edukacyjnej wiele propozycji studiów podyplomowych i kursów.

Studia podyplomowe w Sopockiej Szkole Wyższej trwają dwa, trzy lub cztery semestry.

Zajęcia odbywają się zwykle raz lub dwa razy w miesiącu w zależności od liczby godzin zajęć dydaktycznych. W sobotę w godz. 9.00 – 18.00 oraz w niedzielę w godz. 9.00 – 14.30.

Zajęcia odbywają się w Sopocie przy ulicy Rzemieślniczej 5 (5 minut od stacji SKM Sopot – Wyścigi)

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w SSW w Sopocie jest zdanie egzaminu, uzyskanie zaliczenia z każdego przedmiotu lub przygotowanie projektu.

Wykładowcami studiów podyplomowych w Sopockiej Szkole Wyższej są nauczyciele akademiccy, a także praktycy życia gospodarczego, min. z:

 • Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej w Warszawie
 • Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK
 • Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
 • Stowarzyszenia Pomorskiego Pośredników w Obrocie Nieruchomościami
 • Najwyższej Izby Kontroli
 • Gdańskiego Klastra Budowlanego
 • Architekci zrzeszeni w Pomorskiej Okręgowej Izbie Architektów

Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Kandydaci mogą wybierać spośród poniższych propozycji:

 • Aranżacja i Stylizacja Przestrzeni
 • Architektoniczne Projektowanie Światła
 • Projektowanie, Urządzanie i Pielęgnacja Terenów Zieleni
 • Zarządzanie Projektem w Architekturze i Budownictwie
 • Audyt i Kontrola Wewnętrzna w Gospodarce i Administracji
 • Audyt Śledczy
 • Controlling i Rachunkowość Zarządcza
 • Coaching Menedżerski
 • Finanse i Rachunkowość ACCA - w jęz. ang.
 • Kadry i Płace
 • Menedżer w JST
 • Narzędzia i praktyczne zastosowanie SAP ERP
 • Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami
 • Rachunkowość i Finanse
 • Rachunkowość Budżetowa i Kontrola Zarządcza w JST
 • Sprawozdawczość Finansowa wg MSSF/MSR
 • Transition Manager Academy - w jęz. ang
 • Zaawansowana Rachunkowość i Podatki
 • Zarządzanie Nieruchomościami
 • Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie Personelem - nowość
 • Zarządzanie Projektami IT

Szczegółowe informacje na temat studiów podyplomowych znajdziecie na stronie www SSW:

Powrót do listy…