Transport LNG i eksploatacja terminali

Akademia Morska w Szczecinie
Transport LNG i eksploatacja terminali

Szczegółowy opis programu

Studia organizowane są przez Wydział Mechaniczny Akademii Morskiej w Szczecinie i przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym, specjalizujących się lub zamierzających specjalizować się w problematyce transportu lądowego LNG i eksploatacji lądowych terminali rozładunkowych LNG.

Podstawowym celem studiów „Transport LNG i eksploatacja terminali” jest kształcenie i przygotowanie kadry inżynierskiej do pracy na stanowiskach związanych z transportem, urządzeniami i systemami regazyfikacji, przechowywania i przesyłu skroplonego gazu ziemnego.

Zadaniem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności m. in.: w zakresie podstaw kriogeniki i fizykochemii gazów skroplonych, wymienników ciepła i automatyki przemysłowej, transportu gazu sieciowego jak i transportu LNG, procesów technologicznych związanych z szeroko pojętym przemysłem LNG oraz bezpiecznej eksploatacji terminali.

Kontakt

Dziekanat Wydziału Mechanicznego 
Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1/2 
70-500 Szczecin

e-mail: studialng@am.szczecin.pl