Studium coachingu

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Studium coachingu

Szczegółowy opis programu

Celem studiów jest rozwój kompetencji społecznych i profesjonalnych pozwalających zbudować relację służącą osobistemu i zawodowemu rozwojowi klienta.  Podczas studiów dajemy możliwość wypracowania świadomości właściwego rozróżniania poszczególnych modeli, technik i narzędzi pracy coachingowej oraz  ich dobierania adekwatnie do potrzeb klienta. Poprzez stosowanie aktywnych form pracy uczestnicy będą mogli odnieść do praktyki poznane modele, techniki i narzędzia, osadzając je w całości procesu coachingowego.  Służyć będzie temu także wiedza o współczesnych przemianach sytuacji egzystencjalnej i kulturowej człowieka.

Najważniejsze cele szczegółowe studium: Poznanie naukowych podstaw coachingu, w tym psychologii coachingu, Zaznajomienie z kluczowymi specjalnościami coachingu, w tym coachingiem rozwoju osobistego, coachingiem kariery, coachingiem menedżerskim, Zapoznanie z różnymi modelami, narzędziami i technikami pracy coachingowej, Rozwinięcie kluczowych umiejętności coachingowych niezbędnych w prowadzeniu samodzielnej praktyki, Zbudowanie świadomości standardów etycznych koniecznych dla efektywnej pracy coacha i umiejętności zachowania się w sytuacjach dylematów etycznych.

Kontakt

Kierownik studiów podyplomowych:
dr Wioletta Dziarnowska
e-mail: w.dziarnowska@poczta.onet.pl