Podyplomowe Studia Logopedii z Komunikacją Alternatywną

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Podyplomowe Studia Logopedii z Komunikacją Alternatywną

Szczegółowy opis programu

Podyplomowe Studia Logopedii z Komunikacją Alternatywną obejmują 660 godzin zajęć w tym 80 godzin praktyk logopedycznych. Celem studiów kwalifikacyjnych jest wykształcenie logopedy, który będzie przygotowany do wykonywania pracy.

Potrzeba utworzenia studiów o takim charakterze została podyktowana przez problemy w sferze komunikacji werbalnej, które negatywnie wpływają na ogólny rozwój człowieka. Złożone dysfunkcje rozwojowe w określonych przypadkach wymagają zastosowania komunikacji alternatywnej, dostosowanej do indywidualnych możliwości człowieka, przez co umożliwiającej kontakt z otoczeniem. Program nauczania Podyplomowych Studiów Logopedii z Komunikacją Alternatywną przewiduje między innymi 100 godzin dydaktycznych dotyczących alternatywnych metod komunikacji

Kontakt

Podyplomowe Studia Logopedii z Komunikacją Alternatywną:
0 33 82 79 299
dr Justyna Wojciechowska 602 35 19 16
Janusz Rus 664 731 905 
logopedia@ath.bielsko.pl