Analiza informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem

Collegium Civitas w Warszawie
  • 00-901 , Warszawa , pl. Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki, XII piętro
  • 22 656 71 89
  • rekrutacja@civitas.edu.pl
  • strona internetowa programu
Analiza informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem

Szczegółowy opis programu

Studia podyplomowe Analiza Informacji w Zarządzaniu Bezpieczeństwem to oferta edukacyjna skierowana do osób, których zawód bądź zainteresowania wymagają znajomości mechanizmów, narzędzi i technik analitycznych, także w ich najbardziej praktycznym wymiarze. Absolwenci takich kierunków, jak socjologia, psychologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, prawo, dziennikarstwo oraz bezpieczeństwo narodowe będą mogli dzięki nim pogłębić swoją wiedzę w dziedzinie analizy informacji.

Adresaci studiów

Studia są dedykowane pracownikom i funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa i porządku publicznego, służb specjalnych, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej zajmujących się bezpieczeństwem, pracowników think-tanków, pracowników i managerów firm konsultingowych i doradczych, pracowników wywiadowni gospodarczych, brokerów informacji, analityków, managerów średniego szczebla, a także dziennikarzy i nauczycieli zajmujących się tą problematyką na różnych poziomach nauczania.

Cel studiów

Celem studiów jest zapoznanie się z metodami i technikami analizy informacji, ze szczególnym uwzględnieniem analizy, planowania i decydowania w obszarze zarządzania bezpieczeństwem.

Zdobędziesz wiedzę i kluczowe kompetencje z zakresu:

- metodologii analizy informacji;

- wykorzystania otwartych źródeł informacji;

- analizy ryzyka;

- analizy decyzyjnej;

- bezpieczeństwa w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

Kontakt

Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa