Teatr i film

Collegium Civitas w Warszawie
  • 00-901 , Warszawa , pl. Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki, XII piętro
  • 22 656 71 89
  • rekrutacja@civitas.edu.pl
  • strona internetowa programu
Teatr i film

Szczegółowy opis programu

Studia humanistyczne o charakterze interdyscyplinarnym. Mają za cel wypełnić lukę edukacyjną między studiami teoretycznymi (historycznymi) a praktycznymi (zawodowymi). Dostarczają komplet kompetencji do analizy, opisu i współtworzenia dzieł sztuki. Wiążą sztukę teatru i filmu z innymi naukami humanistycznymi i przyrodniczymi. Zajęcia prowadzone będą przez wybitnych ludzi świata filmu, teatru i myśli humanistycznej, będących praktykami i teoretykami sztuki teatru, filmu, sztuk plastycznych, praktyków idei, a także wynalazców w specjalnościach nauk ścisłych.

Atuty:

Wykładowcy to wybitni ludzie dziedzin świata humanistyki, sztuki filmu i teatru oraz nauki.

Kontakt z wybitnymi osobowościami o unikalnym podejściu do różnych dziedzin humanistyki, kultury i sztuki jest szansą na głębokie wejście w świat ich analizy przez praktykę.

Studia pozwalają na zindywidualizowany kontakt między wykładowcami a studentami.

Studia stanowią unikatową ofertę wiedzy interdyscyplinarnej i metod koherentnego jej łączenia i wykorzystywania.

Student poznaje narzędzia łączenia dziedzin sztuki, kultury i nauki, zyskuje kompetencje niezbędne do  interdyscyplinarnego łączenia wielu rozmaitych dziedzin, co jest jedną z najlepszych i najbardziej pożądanych kompetencji współczesnego badacza, krytyka, praktyka idei.

Jeden weekend odbędzie się w trakcie roboczej sesji w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie. W sesji tej odbędą się wykłady mistrzowskie w ramach programu Collegium Civitas, a także prezentacje praktyk Ośrodka Pogranicze (spektakl, koncert, filmy, wystawy).

 

Zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu:

Absolwent uzyskuje pogłębioną, interdyscyplinarną wiedzę z zakresu wiedzy o teatrze i filmie. Zdobywa umiejętności związane z krytycznym i praktycznym działaniem w sferze kultury. Absolwenci predestynowani są do pracy w sektorze kultury, pracy w mediach, pracy w charakterze krytyków filmowych, teatralnych oraz praktyków idei.

Celem studiów jest wyrobienie krytycznych narzędzi refleksji o sztuce teatru i filmu oraz zrozumienie sensu ludzkiej działalności artystycznej na tle innych dziedzin. Absolwent studiów dysponować będzie pogłębioną wiedzą o sztuce teatru i filmu, niezbędną w działalności kulturotwórczej. Studia te pomogą poznać metody i narzędzia służące poznawaniu i ocenie zjawisk w kulturze, humanistyce i innych wpływających na nie dziedzinach nauk przyrodniczych i społecznych.

Studia skierowane do osób chcących się zajmować krytyką sztuki w kontekście filmu i teatru. Program przygotowuje metodycznie i praktycznie do pracy w dziedzinie dziennikarza, krytyka sztuki w dziedzinie teatru i filmu.

Perspektywy zawodowe:

Na studiach podyplomowych znajdą miejsce osoby, które planują karierę artystyczną bądź naukową, związaną ze sztuką, lecz czują, że ich zainteresowania wykraczają poza granice poszczególnych gałęzi nauki i sztuki. Łącząc różne dyscypliny wiedzy z obszaru humanistyki i nauk społecznych, a także sięgając do nauk przyrodniczych, studia przygotowują do aktywnego uczestnictwa i świadomego współtworzenia współczesnego życia kulturowego.

Doskonałą kadrę naukową pozmasz TUTAJ

Zobacz FILM

 

Kontakt

Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa