Studia Podyplomowe Skandynawistyczne

Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
Studia Podyplomowe Skandynawistyczne

Szczegółowy opis programu

Studia Podyplomowe Skandynawistyczne skierowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów I i II stopnia oraz  jednolitych studiów magisterskich. Program obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu języków skandynawskich oraz wiedzy o Skandynawii.

Program tych wyjątkowych studiów skierowany jest do osób, pragnących rozwijać swe zainteresowania Europą Północną, a które ze względów zawodowych lub osobistych, nie mogą tego realizować w trybie studiów stacjonarnych.

Studia Podyplomowe Skandynawistyczne mają na celu podniesienie kwalifikacji językowych i kompetencji międzykulturowych osób z różnych kręgów zawodowych: ekonomistów, dziennikarzy, animatorów turystyki, wydawców, pilotów wycieczek, przewodników, nauczycieli, publicystów, ludzi kultury i biznesu, których ze Skandynawią łączą stosunki zawodowe lub osobista fascynacja.

Interdyscyplinarna oferta - łącząca w sobie perspektywę filologiczną, kulturową i politologiczną - zawiera elementy szeroko pojętej wiedzy o krajach skandynawskich dawniej i dziś, umożliwiającej tworzenie dobrych relacji Polski z krajami Północy: Danią, Norwegią i Szwecją.

Absolwenci po ukończeniu studiów zdobędą umiejętności językowe (zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) i międzykulturowe (w tym znajomość różnic kulturowych między Skandynawią i Polską), konieczne przy różnorodnych zawodowych kontaktach z krajami regionu skandynawskiego.

Dzięki wielokulturowemu aspektowi studiów absolwenci zostaną dobrze przygotowani do działania we współczesnej rzeczywistości, w której otwartość wobec innych kultur jest warunkiem sprawnego funkcjonowania. Gwarantem tego jest prowadzenie zajęć przez doświadczoną kadrę naukowo-dydaktyczną Instytutu Skandynawistyki Uniwersytetu Gdańskiego.

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony na Facebooku

 

Program kształcenia (łącznie 480 godzin dydaktycznych) obejmuje następujące przedmioty:

- Praktyczna nauka języka duńskiego, norweskiego lub szwedzkiego

- Gramatyka opisowa języka duńskiego, norweskiego lub szwedzkiego

- Zajęcia dotyczące kultury, literatury i społeczeństwa:

- Geografia Skandynawii - wybrane zagadnienia

- Historia Skandynawii - wybrane zagadnienia

- Kultura Skandynawii

- Kultury arktyczne

- Literatura Skandynawii – wybrane zagadnienia

- Media w krajach skandynawskich - historia i instytucje

- Wybrane zagadnienia ekonomiczne krajów nordyckich

- Wybrane zagadnienia społeczne Skandynawii.

Kontakt

Wydział Filologiczny, Neofilologia

Instytut Skandynawistyki i Fennistyki

ul. Wita Stwosza 51
80-308 Gdańsk

tel. +48 58 523 30 30

e-mail: sylwia.stegemann@ug.edu.pl