Dietetyka w sporcie i rekreacji

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
Dietetyka w sporcie i rekreacji

Szczegółowy opis programu

Planowane efekty kształcenia w zakresie Dietetyka w Sporcie i Rekreacji dotyczą nabycia wiedzy i umiejętności w zakresie rekomendacji dietetycznych dla osób uprawiających sport i rekreacyjną aktywność fizyczną, w tym oceny i planowania żywienia oraz strategii dietetycznych i suplementacyjnych. Celem jest także ukształtowanie umiejętności praktycznego przygotowania smacznych i nowoczesnych posiłków, z uwzględnieniem nowoczesnych posiłków, z uwzględnieniem przepisów proponowanych przez sławnych szefów kuchni. Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia edukacji żywieniowej i doradztwa żywieniowego dla osób podejmujących sportową i rekreacyjną aktywność fizyczną.

Poszerzenie:

- rekomendacji żywieniowych dla osób uprawiających sport i rekreacyjną aktywność fizyczną,

- możliwości zastosowania tzw. modnych diet alternatywnych w indywidualnych strategiach dietetycznych,

- planowania strategii dietetycznych i suplementacyjnych dla osób aktywnych,

- prawidłowego komponowania smacznych i nowoczesnych posiłków,

- żywieniowych aspektów zachowania zdrowia i zgrabnej sylwetki oraz wysokiej wydolności fizycznej,

- postępowania dietetycznego w normalizacji masy i składu ciała, w tym bezpiecznego i zdrowego odchudzania.

Słuchacze będą korzystać z żywieniowego programu komputerowego, a warsztaty kulinarne „Food Design” odbywać się będą „pod okiem” Szefów Kuchni w nowocześnie wyposażonej Pracowni Technologii Żywności KWSPZ.

Studia skierowane są do absolwentów

Studiów wyższych (I i II stopnia) kierunków: Dietetyka, Fizjoterapia, Turystyka i Rekreacja, Wychowanie Fizyczne i pokrewnych.

Program studiów

Program studiów został przygotowany w oparciu o wieloletnie doświadczenie dydaktyczne i zawodowe specjalistów z zakresu dietetyki w sporcie i rekreacji.

Kontakt

Kierownik Studiów Podyplomowych:

dr hab. Barbara FRĄCZEK

e-mail: b.fraczek@kwspz.pl

Rekrutacja:

Krakow­ska Wyższa Sz­koła Pro­mo­cji Zdro­wia z sie­dzibą w Krako­wie

ul. Kro­woder­ska 73, 31-158 Kraków

Ad­res do ko­respon­den­cji:

al. A. Grott­gera 1, 30-035 Kraków

tel./fax +48 12 631 54 40

tel./fax +48 12 423 38 40

tel./fax +48 12 633 45 56

e-ma­il: in­fo­@kw­spz.pl

www.kw­spz.pl

Facebo­ok: www.facebo­ok.com/Krakow­ska­Wyz­szaSz­ko­laPro­mo­cjiZ­dro­wia

You Tu­be: http://www.youtu­be.com/user/KW­SPZ