Podyplomowe Studium Tłumaczy Przysięgłych

Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
Podyplomowe Studium Tłumaczy Przysięgłych

Szczegółowy opis programu

JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK NIEMIECKI, JĘZYK ROSYJSKI

Dwusemestralne studia podyplomowe dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych, przygotowują słuchaczy posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na dowolnym kierunku oraz biegłą znajomość języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego (przynajmniej na poziomie C1) do pracy w charakterze Tłumacza Przysięgłego. Podyplomowe Studium Tłumaczy Przysięgłych przygotowuje Słuchaczy do egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Tłumacz Przysięgły: Po zdaniu egzaminu w Ministerstwie Sprawiedliwości przed Państwową Komisją Egzaminacyjną, tłumacz nabywa uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, uzyskuje prawo do wykonywania tego zawodu po złożeniu ślubowania i wpisaniu na listę tłumaczy przysięgłych. Nabycie uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego potwierdza świadectwo wydane przez Ministra Sprawiedliwości. Osoba, która nabyła uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, podlega wpisowi, na swój wniosek, na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.

Atuty Podyplomowego Studium Tłumaczy Przysięgłych w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie: wysoka jakość kształcenia, wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna, tłumacze-specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w zawodzie, właściwie dobrane materiały dydaktyczne dla Słuchaczy, indywidualne podejście do każdego Słuchacza, możliwość podnoszenia i zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych, baza dydaktyczna i biblioteczna, lokalizacja w centrum Warszawy (dogodny dojazd).

Kandydat musi spełnić następujące wymagania: bardzo dobra znajomość języka obcego (C1), płynna znajomość języka polskiego, doświadczenie w tłumaczeniu tekstów, pomyślny wynik postępowania rekrutacyjnego (egzamin wstępny pisemny: tłumaczenie tekstu z języka obcego na polski i z języka polskiego na obcy oraz rozmowa kwalifikacyjna) 

Kontakt

Studia Podyplomowe: mgr inż. Marzena Różańska
Tel. 506 664 469 lub +48 22 12 85 882

Opiekun Studiów Podyplomowych: Ewa Łuczyńska
Tel. +48 22 12 85 884 , Email: 
podyplomowe@lingwistyka.edu.pl