Inżynieria ropy i gazu

Politechnika Gdańska
Inżynieria ropy i gazu

Szczegółowy opis programu

Słuchacze studiów poprzez udział w wykładach, ćwiczeniach, projektach i laboratoriach mogą poznać lub też pogłębić współczesną wiedzę z podstawowych metod identyfikacji, eksploracji i eksploatacji złóż ropy i gazu, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów w formacjach łupkowych, zarówno na obszarach lądowych, jak i morskich. Studia dedykowane absolwentom wyższych uczelni umożliwiają zdobycie podstawowej wiedzy profesjonalnej przydatnej do prac w zakresie funkcjonowania wiertni, jak i nabycie kompetencji specjalistycznych dotyczących bezpieczeństwa, przepisów prawa, pomocniczych prac serwisowych oraz zapoznanie z dokumentacją techniczną zgodną ze standardami wiodących firm światowych (Oilfield Units System), stosowaną we współczesnym przemyśle naftowym, przydatną również w wykonywaniu prac pomocniczych i obsłudze pól naftowych oraz serwisie urządzeń i zaopatrzeniu platform wiertniczych.

Kontakt

mgr inż. Wojciech Olszewski, z-ca kierownika studiów
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej
sekretariat studiów: pokój 230
tel. 48 58 347 21 50
kom. 48 604 684 118
fax. 48 58 348 63 72
e-mail: wojciech.olszewski@pg.gda.pl