Prawo podatkowe - kadry i płace

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Prawo podatkowe - kadry i płace

Szczegółowy opis programu

Celem Studiów Podyplomowych Prawo Podatkowe - Kadry i Płace SGGW w Warszawie jest poszerzenie wiedzy słuchaczy z zakresu prawa podatkowego oraz obsługi kadrowo płacowej. Studia Podyplomowe Prawo Podatkowe - Kadry i Płace umożliwiają nabycie umiejętności analizowania oraz rozumienia przepisów podatkowych oraz zagadnień kadrowych.

Studia umożliwiają uzyskanie wymaganych kwalifikacji do pracy w biurach rachunkowych oraz w biurach zajmujących się doradztwem podatkowym. Studia pomogą w prowadzeniu dobrze zorganizowanej administracji kadrowo-płacowej.

Absolwent studiów podyplomowych powinien dysponować wiedzą teoretyczną i częściowo praktyczną z zakresu prawa podatkowego i finansów publicznych oraz posiadać umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów z tego zakresu. Absolwent nabywa wiedzę i praktyczne umiejętności związane z prowadzeniem bieżących spraw pracowniczych, naliczaniem wynagrodzeń oraz rozliczaniem z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym.

Zainteresowanie tym kierunkiem studiów w SGGW wynika m.in. ze zróżnicowanej formy prowadzonych zajęć oraz z bogatej oferty programowej. Mocną stroną tego kierunku są również odpowiednie proporcje między kadrą akademicką oraz praktykami wykładającymi na studiach. Znaczna część zajęć jest prowadzona przez osoby posiadające wieloletnią praktykę w dziedzinie prawa podatkowego oraz obsługi kadrowo-płacowej.

Szczegółowy program studiów, terminy zjazdów, warunki rekrutacji, informacje o wykładowcach znajdują się na stronie internetowej studiów www.sppp.sggw.pl

 

Kontakt

Sekretariat Studiów Podyplomowych Prawo Podatkowe – Kadry i Płace SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166

Warszawa 02-787,  Budynek nr 6, pokój A14

Tel. kom. 886 624 111
Tel. 22 593 40 78
Fax 22 593 40 79
e-mail: sppp@sggw.pl
www.sppp.sggw.pl

Kierownik Studiów Podyplomowych:
Prof. dr hab. Marian Podstawka