Akademia Ubezpieczeń - Ubezpieczenia Gospodarcze dla Przedsiębiorstw

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Akademia Ubezpieczeń - Ubezpieczenia Gospodarcze dla Przedsiębiorstw

Szczegółowy opis programu

Studia skierowane są dla wszystkich, którzy chcą uzupełnić wiedzę w zakresie zarządzania ryzykiem, w tym jego asekuracji. Są to: dyrektorzy finansowi i dyrektorzy handlowi, specjaliści odpowiedzialni za zarządzanie ryzykiem, pracownicy przedsiębiorstw odpowiedzialni za ubezpieczenia, korporacyjni doradcy finansowi, pracownicy zakładów ubezpieczeń i firm brokerskich oraz innych firm pośrednictwa finansowego oraz kancelarii prawnych zajmujących się odszkodowaniami z tytułu ubezpieczeń.

Wartość dla uczestników: Unikalny zintegrowany przekaz wiedzy teoretycznej i praktycznej przez wybitnych praktyków i naukowców, wspierany specjalnie wydaną książką pt. Ubezpieczenia non - life, wyd. CeDeWu 2010 r., napisaną przez grono wykładowców tych studiów pod red. Ewy Wierzbickiej.

Kontakt

kierownik programu:

​dr Ewa Wierzbicka 
e-mail: ewierz1@sgh.waw.pl
telefon kom.: 509 040 792