Kadry i płace

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Kadry i płace

Szczegółowy opis programu

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej i specjalistycznej wiedzy teoretycznej oraz przede wszystkim wykształcenie praktycznych umiejętności z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej i ZUS. Program studiów obejmuje pełny zakres zagadnień potrzebnych do wykonywania obowiązków na stanowiskach kadrowych, kadrowo- płacowych, rozliczeniowych oraz pełnienia samodzielnych funkcji we wskazanych zakresach.

Absolwenci posiadają również umiejętność obsługi programów komputerowych niezbędnych do sprawnego rozliczania i prowadzenia ewidencji kadrowo- płacowej. Mają możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego umiejętności w zakresie obsługi programu Symfonia.

Słuchacze, za dodatkową opłatą, mają możliwość potwierdzenia kwalifikacji i podejścia do egzaminu certyfikującego w zawodach:

Specjalista ds. wynagrodzeń (płac) (Kod zawodu: 242310),

Specjalista ds. kadr (Kod zawodu: 242307).

Studia realizowane są we współpracy Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej z współpracy Akademią Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ.

Kontakt

dr Ewa Listopadzka

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl