International MBA

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
International MBA

Szczegółowy opis programu

International MBA to specjalistyczny program menedżerski, zaprojektowany specjalne dla menedżerów pracujących w międzynarodowym środowisku. Opracowany według najnowszych standardów program studiów pozwoli poznać koncepcje globalnego zarządzania, inwestowania i finansów, controllingu, przywództwa i kierowania zespołem wielokulturowym, funkcjonowania globalnych organizacji. Dodatkowo możliwość uczestniczenia w grach menedżerskich oraz projektach organizowanych przez KSB UEK w Krakowie i SGBS, w tym w „Ogólnopolskim Kongresie MBA”, grze symulacyjno-decyzyjnej Tees-6, „Strategy Week Boston” czy „Leadership Boston”, to doskonała okazja do konfrontacji zdobytej wiedzy i uzyskania nowych doświadczeń.

Zajęcia trwają 4 semestry i podzielone są na bloki tematyczne. Cały program obejmuje 423 godziny zajęć oraz dodatkowo około 977 godzin własnej pracy projektowej, w tym tej poświęconej na przygotowanie pracy dyplomowej.

Wszystkie bloki tematyczne realizowane są w języku angielskim. W języku angielskim przygotowywana jest również praca dyplomowa.

Kontakt

Koordynatorzy programu;

mgr Ewa Szpórnóg-Smoleń
E-mail: imba@uek.krakow.pl, smolene@uek.krakow.pl
Tel. +48 12 293 55 68, +48 12 293 55 25

dr Piotr Buła
E-mail: ksb@uek.krakow.pl
Tel. +48 12 293 5561, +48 12 293 5525