Biologia Sądowa

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • 61-614 , Poznań , Collegium Biologicum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 89
  • 61 829 5556
  • hkuston@amu.edu.pl
  • strona internetowa programu
Biologia Sądowa

Szczegółowy opis programu

Studia podyplomowe z Biologii sądowej, kierowane są do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich wszystkich kierunków studiów i specjalności, którzy zainteresowani są pogłębieniem wiedzy z zakresu najnowszych zastosowań nauk biologicznych do rozwiązywania problemów z zakresu kryminalistyki.

Studia kierowane są również do osób aktywnych zawodowo, które chcą poszerzyć swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie biologii sądowej. Z tego punktu widzenia studia podyplomowe z Biologii sądowej, kierowane są do pracowników Policji, Straży Miejskiej, Pracowników Zakładów Penitencjarnych, Strażaków, Służb Celnych, Pracowników Administracji Sądowej, Absolwentów Wyższych Szkół Policji, Prokuratorów oraz Adwokatów.

Studia kierowane są do wszystkich tych, którzy pracują lub planują pracę w laboratoriach kryminalistycznych, jako technicy kryminalistyki oraz osób chcących podwyższyć swoje kwalifikacji w zakresie współczesnych metod biologicznych w zastosowaniach sądowych.

Absolwenci uzyskają teoretyczne i praktyczne umiejętności w posługiwaniu się całym wachlarzem technik laboratoryjnych przydatnych w pracy w laboratorium kryminalistycznym, na miejscu zbrodni czy w trakcie trwania śledztwa. Słuchacz w szczególności poszerzy swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie: genetyki sądowej (techniki biologii molekularnej w identyfikacji osobnika), metod antropologicznych (antroposkopia), metod analitycznych (toksykologia sądowa), technik zabezpieczenia śladów biologicznych, technik daktyloskopijnych i innych. Umiejętność posługiwanie się tymi technikami, wiedza teoretyczna z biologii sądowej oraz znajomość wybranych aspektów aktów prawnych, przygotowuje Absolwentów do pracy w laboratorium kryminalistycznym oraz do współpracy z pracownikami wydziałów kryminalnych, administracji sądowej, prawników oraz wszędzie tam gdzie znajduje zastosowanie biologia sądowa.

 

Kontakt

Wydział Biologii UAM

Collegium Biologicum, ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań

 

Dziekanat Wydziału Biologii

Tel.: 61 829 5556, Fax: 61 829 5636

 

Sekretariat studiów podyplomowych

Sam. ref. admin. Hanna Kustoń

tel. 61 829 5556, e-mail: hkuston@amu.edu.pl

 

Kierownik studiów

Dr Zbigniew Czapla

Tel.: 61 829 5711, e-mail: czapla@amu.edu.pl