Przetwarzanie danych - Big Data

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Przetwarzanie danych - Big Data

Szczegółowy opis programu

Studia podyplomowe Przetwarzanie danych – Big Data przygotowują do podjęcia zadań związanych z przetwarzaniem dużych i złożonych zbiorów danych, ich analizą, eksploracją  i wizualizacją. Studia odpowiadają na ogromne  zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie przetwarzania danych, mających wiedzę teoretyczną i praktyczną zarówno na temat baz relacyjnych jak i nierelacyjnych, hurtowni danych i Big Data. Uczestnicy studiów zostaną zapoznani z dostępnymi rozwiązaniami technologicznymi i nowoczesnymi koncepcjami  przetwarzania danych. Poznają cały proces przetwarzania danych, od momentu ich czyszczenia i składowania, poprzez odpytywanie i raportowanie, po złożoną analizę i odkrywanie wiedzy z danych.

Studia kierowane są do absolwentów kierunków informatycznych i pokrewnych, a także do osób zawodowo związanych z informatyką, pragnących poszerzyć swoją wiedzę w kierunku zagadnień związanych z przetwarzaniem danych. Studia są atrakcyjną propozycją dla firm pragnących podnieść  i uaktualnić kompetencje swoich pracowników.

Studia podyplomowe „Przetwarzanie danych – Big Data” zostały wyróżnione certyfikatem „Studia z Przyszłością”, przyznawanym kierunkom i specjalnościom realizowanym według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadającym na potrzeby rynku pracy, zgodnym z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego. 

Od uczestników oczekuje się ogólnie rozumianej wiedzy informatycznej, w tym:

- znajomości podstaw programowania

- znajomości podstaw relacyjnych baz danych, w tym szczególnie podstaw języka SQL

- podstawowej umiejętności obsługi Excela

- podstaw statystyki

- podstaw systemów Windows i Linux, podstawowa obsługa konsoli

- umiejętności czytania w języku angielskim

 

Kontakt

Kierownik Studiów - dr inż. Anna Stachowiak

Telefon: 61 829 54 81, 61 829 53 03