Studia Podyplomowe Seksuologii Klinicznej – Opiniowanie, Edukacja, Terapia

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia Podyplomowe Seksuologii Klinicznej – Opiniowanie, Edukacja, Terapia

Szczegółowy opis programu

Studia przygotowują absolwentów do pracy diagnostycznej i terapeutycznej w poradniach seksuologicznych, klinikach i szpitalach psychiatrycznych. Studia przygotowują także do pracy biegłego sądowego i edukatora seksualnego.

Stanowią atrakcyjną ofertę dla pedagogów i nauczycieli. Program Studiów zawiera zajęcia, na których szczegółowo omawiany jest problem wykorzystania seksualnego dziecka, w tym: rozpoznawanie symptomów wykorzystania seksualnego w różnych grupach wiekowych, interwencja w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka, diagnoza i terapia ofiar, tworzenie i realizacji programów profilaktycznych skierowanych do dzieci w różnym wieku oraz diagnoza i terapia sprawców.

Studium przygotowuje nauczycieli również do prowadzenia edukacji seksualnej, w programie zajęć znajduje się przedmiot „Edukacja seksualna” prowadzony przez Prof. Zbigniewa Izdebskiego oraz warsztaty edukacji seksualnej prowadzone przez Pana Wiesława Sokoluka.

Ukończenie Studiów nie upoważnia do wykonywania zawodu psychologa (takie uprawnienia dają jedynie pięcioletnie studia magisterskie na kierunku psychologia). Słuchacze Studiów nie otrzymują również uprawnień trenerskich. Posługiwanie się tytułem seksuologa klinicznego jest możliwe po uzyskaniu Certyfikatu Seksuologa Klinicznego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Ukończenie studiów podyplomowych jest wstępnym i obligatoryjnym warunkiem uzyskania tego certyfikatu.

Kontakt

Kierownik Studiów prof. Maria Beisert:

telefonicznie w poniedziałki godz. 11-14, środy, godz. 11.00 – 13:00, tel. (0-61) 829-23-02

tel.kom.: 602 618 610

lub email: beisert@amu.edu.pl

 

Sekretarz Studiów: mgr Dominika Bartoszak

telefonicznie pod numerem tel. 692 550 546

lub email: dominika.bartoszak@amu.edu.pl

 

Sekretarz Studiów: mgr Marika Witkoś

telefonicznie pod numerem tel. 661 150 774

lub email: marikawitkos@gmail.com