Studia Podyplomowe z Chemii Kosmeceutycznej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia Podyplomowe z Chemii Kosmeceutycznej

Szczegółowy opis programu

Studia Podyplomowe z Chemii Kosmeceutycznej skierowane są do absolwentów (na poziomie magisterskim) wydziałów chemicznych, farmaceutycznych oraz lekarzy i absolwentów wyższych kosmetycznych studiów zawodowych, jak również specjalności pokrewnych.

Program studiów pozwoli na przekazanie aktualnej wiedzy dotyczącej produkcji nowoczesnych kosmeceutyków, oceny ich jakości oraz bezpiecznego stosowania przede wszystkim w celach leczniczych.

Zajęcia w ramach Studiów Podyplomowych z Chemii Kosmeceutycznej odbywają się na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu i przyjmują formę wykładów, warsztatów oraz laboratoriów.

Po zaliczeniu zajęć słuchacze Studiów Podyplomowych z Chemii Kosmeceutycznej uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na druku UAM.

Absolwenci kierunku Studia Podyplomowe z Chemii Kosmeceutycznej  powinni być przygotowani do podjęcia pracy w przemyśle, laboratoriach badawczych, administracji oraz w każdej innej instytucji, w której występuje zapotrzebowania na specjalistów z zakresu chemii kosmeceutycznej.

W szczególności mogą znaleźć zatrudnienie w:

- firmach produkujących kosmetyki, jako pracownicy biorący udział w opracowywaniu receptur wyrobów, w sterowaniu i kontrolą jakości w procesie produkcyjnym, w działaniach marketingowych, w ocenie i optymalizacji jakości wyrobów pod kątem efektów stosowania oraz w ocenie bezpieczeństwa stosowania wyrobów;

- gabinetach dermatologicznych jako współpracownicy w zakresie pielęgnacji skóry;

- sieciach dystrybucji kosmetyków jako konsultanci i doradcy klienta;

- firmach zajmujących się analizą rynku chemii gospodarczej, np. dla potrzeb Urzędów Celnych i Skarbowych.

 

Kontakt

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Chemii - 
Studia Podyplomowe z Chemii Kosmeceutycznej
ul. Umultowska 89b, 61-614 Poznań

W sprawach Studiów Podyplomowych z Chemii Kosmeceutycznej prosimy o kontakt z:

Kierownik Studiów: prof. zw. dr hab. Izabela Nowak
tel. +48 (61) 829 1580
e-mail: nowakiza@amu.edu.pl

Sekretarz: dr Agata Wawrzyńczak
tel. +48 (61) 829 1749
e-mail: agata.wawrzynczak@amu.edu.pl