Zarządzanie Wartością Klienta

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Zarządzanie Wartością Klienta

Szczegółowy opis programu

Zarządzanie Wartością Klienta - to studia podyplomowe stworzone z myślą o kompleksowym rozwoju kompetencji sprzedażowych, zarówno miękkich, twardych, jak i społecznych. Głównym jej celem jest podniesienie poziomu wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny szeroko pojętego handlu.

Studia podyplomowe szczególnie polecamy:

- handlowcom, sprzedawcom, przedstawicielom handlowym;

- konsultantom i doradcom zajmującym się sprzedażą;

- sales manager, account manager;

- kierownikom regionalnym w działach sprzedaży;

- specjalistom ds. obsługi klienta, zarówno stacjonarnym jak i mobilnym.

 

Co zyskujesz po studiach?

Jako absolwent Podyplomowego Studium Zarządzania Wartością Klienta zdobędziesz wysoko specjalistyczną wiedzę i praktyczne kompetencje, w tym w szczególności umiejętność:

- interpretowania zachowań konsumentów i aktywnego pozyskiwania klientów;

- skutecznego prowadzenia rozmowy handlowej i efektywnej obsługi klienta przez telefon;

- prowadzenia negocjacji, tak aby zwiększać prawdopodobieństwo osiągnięcia założonych celów;

- stosowania reguł wpływu społecznego i obrony przed manipulacją;

- rozróżniania uwarunkowań kulturowych wpływających na prowadzenie sprzedaży;

- stosowania nowoczesnych narzędzi wspierających przygotowanie ofert i prezentacji;

- projektowania programu lojalnościowego zgodnego z celami organizacji;

- budowania marki własnego produktu/usługi;

- wdrażania podejścia Brand & Customer Experience i narzędzi e-marketingowych w handlu;

- analizowania sprzedaży za pomocą wybranych wskaźników, interpretowania podstawowych aspektów prawnych funkcjonujących w handlu;

- budowania efektywnych relacji z klientami w oparciu o ich preferowane style poznawcze;

- asertywnej komunikacji z trudnym klientem, radzenia sobie w sytuacji stresu, autoprezentacji;

- minimalizowania barier komunikacyjnych, dawania i przyjmowania komplementów;

- wypracowania dla siebie skutecznych nawyków działania, wspierających automotywację do pracy w handlu.

Kontakt

Sekretariat Studiów Podyplomowych

mgr Agata Sierchuła

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
61-614 Poznań
ul. Umultowska 89a, pok. 48


tel. 61 829 65 20, fax 61 829 66 26
poniedziałek-piątek, godz. 9.00-15.00
e-mail: agata.sierchula@amu.edu.pl

Kierownik Studiów Podyplomowych:
dr Adam Szymaniak
e-mail: adam.szymaniak@amu.edu.pl