Dziennikarstwo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dziennikarstwo

Szczegółowy opis programu

Studia dają dodatkowe kwalifikacje w zakresie szeroko rozumianego komunikowania społecznego, umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie dziennikarstwa prasowego, internetowego oraz elektronicznego.

Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych (magister, licencjat, inżynier) po różnych kierunkach. Adresatami oferty są osoby zainteresowane wykonywaniem zawodu dziennikarza, pragnące zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe.

Kontakt

Kierownik studiów:

dr hab. Renata Piasecka-Strzelec, tel 41 349 72 27

rekrutacja-podyplomowa@ujk.edu.pl