Podyplomowe Studium Teologii

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Podyplomowe Studium Teologii

Szczegółowy opis programu

Studium umożliwia pogłębienie wiedzy teologicznej. W przypadku osób legitymujących się tytułem magistra z innego kierunku niż teologia, posiadających już kwalifikacje pedagogiczne Studium przygotowuje do prowadzenia nauczania religii w szkole. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele. Program studiów obejmuje ok. 280 godzin wykładów oraz ok. 240 godzin ćwiczeń.

Kontakt

Sekretariacie Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie

ul. Dewajtis 5,01-815 Warszawa,

od poniedziałku do piątku w godz. od 09.00 do 14.00