Systemy informacji geograficznej w praktyce

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Systemy informacji geograficznej w praktyce

Szczegółowy opis programu

Program studiów podyplomowych Systemy informacji geograficznej w praktyce dedykowany jest w szczególności absolwentów studiów I oraz II stopnia z zakresu nauk przyrodniczych, humanistycznych, technicznych, a także pracownikom administracji rządowej i samorządowej, pracowników małych i średnich firm, w których GIS staje się narzędziem pracy.

Program studiów został tak zaprojektowany, aby położyć szczególny nacisk na praktyczne wykorzystanie narzędzi i oprogramowania GIS. Autorzy przez ostatnie lata śledzili zapytania, wypowiedzi pojawiające się na forach branżowych związanych z GIS. Szczegółowo zostały także przeanalizowane oczekiwania pracodawców na podstawie ofert pracy, systematycznie pojawiających się na rynku GIS.

Nabyte umiejętności pozwalają absolwentom nie tylko na stosowanie i wykorzystanie narzędzi GIS w ich codziennej pracy, ale stanowią solidne podstawy do tworzenia własnych  rozwiązań w zakresie budowy systemów GIS i tworzenia narzędzi, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb.

Wiedza, jaką nabywa słuchacz studiów pozwala na samodzielną pracę w środowisku GIS oraz obejmuje problematykę związaną z tworzeniem oraz zarządzaniem projektami, w których GIS stanowi kluczowe zagadnienie.

Kontakt

dr Łukasz Chabudziński 
Pracowania Geoinformacji Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS 
Al. Kraśnicka 2 c,d
20-718 Lublin
tel. 81 537 68 99, kom 501414960
e-mail: lchabudzinski@poczta.umcs.lublin.pl

e-mail: lchabudzinski@gmail.com
e-mail: lchabudzinski@umcs.pl