Kwalifikacyjne podyplomowe studia pedagogiczno-dydaktyczne w zakresie nauk humanistycznych i społecznych

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Kwalifikacyjne podyplomowe studia pedagogiczno-dydaktyczne w zakresie nauk humanistycznych i społecznych

Szczegółowy opis programu

Studia uprawniają do nauczania przedmiotu zgodnego z ukończonym kierunkiem studiów w szkołach różnego typu. W czasie studiów słuchacze zapoznają się z zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki i metodyki nauczania, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, emisji głosu, prawa oświatowego i awansu zawodowego nauczyciela oraz etyki zawodowej.

Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich oraz nauczycieli praktyków.

Kontakt

Wydział Nauk Społecznych

Kierownik studiów: dr hab. Mariusz Wojewoda, tel.: 604 590 850, mariusz.wojewoda@us.edu.pl

Sekretarz: mgr Agnieszka Kotulska, tel.: 32 359 11 09