Podyplomowe Studia Gerontologia Społeczna z Elementami Geriatrii

Uniwersytet w Białymstoku
Podyplomowe Studia Gerontologia Społeczna z Elementami Geriatrii

Szczegółowy opis programu

Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków społecznych, prawnych, medycznych i humanistycznych studiów wyższych na poziomie co najmniej I stopnia, zajmujących się w swej codziennej pracy osobami starszymi (specjalista w zakresie polityki społecznej i pracy socjalnej, lekarz, pielęgniarka, psycholog, socjolog, specjalista rehabilitacji, kurator sądowy itp.).

Studia przyporządkowane są do obszaru nauk społecznych i humanistycznych oraz obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Celem studiów jest pomoc w uzyskaniu kompetencji i kwalifikacji potrzebnych do rozwiązywania problemów środowiska osób starszych poprzez przygotowanie słuchaczy do pracy z seniorami, wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności, które sprawią, że poradzą sobie z wyzwaniami tej specjalności.

Absolwent studiów zdobędzie wiedzę o charakterystycznych cechach wieku podeszłego, podstawowych metodach w zakresie kształtowania umiejętności współpracy w zespole interdyscyplinarnym, analizowania i interpretowania potrzeb seniorów, a także będzie doskonalił umiejętności praktyczne przygotowujące do pracy z osobami starszymi, w tym do aktywizowania seniorów.

Kontakt

Informacje o studiach:

e-mail: podyplomowe.pip@uwb.edu.pl

tel. 85 74 57 397