Prawo pracy i zarządzanie sprawami pracowniczymi

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Prawo pracy i zarządzanie sprawami pracowniczymi

Szczegółowy opis programu

Podyplomowe studia „Prawo pracy i zarządzanie sprawami pracowniczymi” są  przeznaczone dla pracowników działów kadr, osób zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz pracodawców osób fizycznych.

Celem studiów jest umożliwienie słuchaczom zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz zarządzania personelem pracowniczym. Zdobycie aktualnej oraz szczegółowej wiedzy we wspomnianym zakresie powinno ułatwić absolwentom studiów samodzielne prowadzenie spraw pracowniczych oraz realizację obowiązków ciążących na pracodawcy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów oraz konwersatoriów.

Warunkiem ukończenia studiów jest obrona pracy końcowej, napisanej pod kierunkiem wybranego promotora.

Absolwenci studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów.

Kontakt

Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie
ul. Cegielniana 14 (boczna al. Rejtana), 35-310 Rzeszów

Informacja dla Kandydatów na Studia Podyplomowe

tel. 17 867 04 12
e-mail: mwierdak@wspia.eu