Zamówienia publiczne

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Zamówienia publiczne

Szczegółowy opis programu

Zamówienia publiczne – studia podyplomowe prowadzone wspólnie z Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza pod patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Studia mają na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry, znającej skomplikowane regulacje prawne dotyczące zamówień publicznych. Są one skierowane zarówno do osób, które uczestniczą w procesie przygotowania i dokumentowania zamówień publicznych przez zamawiającego, jak i opracowujących oferty po stronie wykonawców.

Studia będą prowadzone w formach umożliwiających zarówno pozyskanie wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych. W tym celu znaczna część zajęć będzie realizowana w formie warsztatów. Absolwenci studiów nabędą wiedzę ekspercką pozwalająca im sprawować funkcje specjalistów i konsultantów do spraw zamówień publicznych.

Program studiów obejmuje m.in.:

- System zamówień publicznych RP.

- Zamówienia publiczne w UE.

- Podstawy prawa cywilnego i handlowego.

- Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne.

- Zamówienia sektorowe.

- Środki ochrony prawnej w procedurze udzielania zamówień publicznych.

- Umowy w zamówieniach publicznych.

- Dokumentacja postępowania o zamówienie publiczne.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

- System kontroli zamówień publicznych.

- Innowacyjne możliwości realizacji zamówień publicznych.

- Odpowiedzialność za naruszenie przepisów w sprawie zamówień publicznych.

- Zrządzanie w sektorze publicznym.

- Partnerstwo publiczno-prywatne.

- Seminarium dyplomowe.

Studia są prowadzone w systemie niestacjonarnym. Zajęcia obywają się w piątki po południu, soboty i niedziele zjazdowe w budynkach  WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Rzeszowie, przy ul. Cegielnianej 14.

Kontakt

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa, ul. Cegielniana 14,

bud. "A", pokój nr 20

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30,

tel. 17 86 70 480, 17 86 70 481.