Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

Szczegółowy opis programu

Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe są reakcją na wzrastające zapotrzebowanie rynku pracy na wysokiej klasy profesjonalistów.

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie absolwentów do pracy, m.in. instytucjach państwowych (firmy ochrony, agencje detektywistyczne, policja, wojsko, straż miejska), na stanowiskach zajmujących się szeroko rozumianym zarządzaniem kryzysowym i bezpieczeństwem państwa, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochroną osób i mienia oraz do pracy na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej.

Podejmując kształcenie w ramach studiów podyplomowych uczestnik bierze udział w specjalistycznych wykładach, poszerza swoją wiedzę oraz kompetencje praktyczne. Studia podyplomowe umożliwiają również zdobycie kompetencji naukowych oraz umiejętności w zakresie funkcjonowania w środowisku naukowym - poznaje metodologię prowadzenia badań naukowych oraz ich publikowania w czasopismach naukowych Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” .

Kontakt

Punkty rekrutacyjne na studia podyplomowe:
Kraków, ul. Krupnicza 3
Katowice, ul. Słowackiego 41