Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności

Szczegółowy opis programu

Studia podyplomowe Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności ma na celu wykształcenie wysokiej jakości specjalistów  tak poszukiwanych obecnie na rynku pracy.

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem wewnętrznym. Polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu działań w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Program kształcenia dedykowany jest do osób, które pracują lub zamierzają podjąć pracę na stanowiskach związanych z szeroko rozumianym zarządzaniem kryzysowym. Oferta skierowana jest także do kadry kierowniczej administracji publicznej i samorządowej (gmin, powiatów, województw) oraz wszystkich zainteresowanych problemami bezpieczeństwa wewnętrznego w sytuacjach zagrożeń dla życia, zdrowia, mienia obywateli oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

W programie studiów istotną rolę odgrywają zajęcia w formie ćwiczeń i warsztatów, podczas których studenci, poprzez analizy przypadków opisujących rzeczywiste sytuacje problemowe, gry strategiczne, gry symulacyjne, nabywają umiejętności praktyczne niezbędne w przyszłej pracy zawodowej.

Dla kogo studia?

Studia Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności adresowane są do funkcjonariuszy zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej zatrudnionych w przedsiębiorstwach, strukturach administracji miejskiej, powiatowej i wojewódzkiej. Są doskonałą propozycją dla osób ubiegających się o pracę w wydziałach bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności oraz wszystkich zainteresowanych problemami bezpieczeństwa.

Kontakt

Dział Rekrutacji WSHiU w Poznaniu

e-mail: rekrutacja@wshiu.pl

tel. +48 61 84 34 796

tel +48 51 00 56 001

tel +48 50 58 45 771