Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

Szczegółowy opis programu

Studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) pozwalają zdobyć kwalifikacje pedagoga specjalnego – oligofrenopedagoga oraz nauczyciela wspomagającego.

Słuchacze zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do realizacji zadań z zakresu edukacji i wychowania uczniów z obniżoną sprawnością intelektualną w warunkach kształcenia specjalnego, integracyjnego i ogólnodostępnego.

Program kształcenia podyplomowego przygotowuje słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie we wszystkich typach szkół i placówkach oświatowych.

 

Oferta skierowana jest w szczególności do:

- pedagogów i psychologów, 

- nauczycieli i wychowawców różnych typów szkół

- opiekunów placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych 

- pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 

Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej.

 

Absolwenci studiów uzyskują:

- kwalifikacje pedagoga specjalnego w zakresie oligofrenopedagogiki (pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie),

- kompetencje do pracy w klasie integracyjnej w charakterze nauczyciela wspierającego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w jego procesie uczenia się oraz do organizacji na terenie swoich placówek kształcenia i wychowania integracyjnego.

 

Kontakt

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego 

Obsługa klienta:

mail: kontakt@studia-online.pl
kontakt tel.: 22 153 04 31

Obsługa telefoniczna w dni robocze (pon-pt) w godz. 09:00 - 17:00