Projektowanie wnętrz

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Projektowanie wnętrz

Szczegółowy opis programu

Studia podyplomowe na kierunku Projektowanie wnętrz dają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania wnętrz. Ułatwią podjęcie działalności zawodowej w firmach projektowych, instytucjach i placówkach handlowych powiązanych z obszarem działalności projektowania wnętrz. 

Absolwent Projektowania wnętrz zyska wiedzę z zakresu historii sztuk pięknych, ale przede wszystkim z praktyki projektowania wnętrz, architektury i budownictwa oraz projektowania komputerowego. Pozna przepisy prawa budowlanego, prawa autorskiego i etyki zawodowej. Ponadto zdobędzie wiedzę z zakresu organizacji procesu inwestycyjnego i projektowego w Polsce oraz uzyska umiejętności twórczego myślenia, rozwiązywania napotkanych problemów oraz prowadzenia własnego przedsięwzięcia w sposób sprawny i dobrze zorganizowany.

W trakcie I semestru przewidziano zajęcia z nastepujących przedmiotów:

Podstawy budownictwa ogólnego

Psychofizjologia postrzegania zmysłowego

Rysunek techniczny i geometria przestrzenna 

Technologia materiałowa w projektowaniu wnętrz

Detale architektoniczne we wnętrzach

Projektowanie architektury wnętrz

Fotografia

Drugi semestr obejmuje zagadnienia w ramach przedmiotów:

Rysunek inwentaryzacyjny

Projektowanie architektury wnętrz

Wzornictwo przemysłowe

Podstawy visual merchandisingu

Proces inwestycyjno - budowlany

Psychologia klienta - customer experience

Akustyka i techniki oświetleniowe

Kosztorysowanie 

Sztuki wizualne w projektowaniu wnętrz

Mechatronika w projektowaniu wnętrz

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy oraz uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów.

Kontakt

Biuro Rekrutacji WSPA Lublin
ul. Bursaki 12, pokój 026
tel. 81 452 94 73,
601 361 767
rekrutacja@wspa.pl

Zapraszamy w godzinach 7.30-15.30