Architektura Wnętrz

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Architektura Wnętrz

Szczegółowy opis programu

SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA DO 80% NA REALIZACJĘ DOWOLNEGO SZKOLENIA I STUDIA PODYPLOMOWE DLA PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW MMŚP SZCZEGÓŁY: WWW.USLUGIROZWOJOWE.PARP.GOV.PL

Celem studiów Architektura Wnętrz  jest przekazanie słuchaczom profesjonalnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu projektowania ze szczególnym uwzględnieniem problematyki projektowania wnętrz mieszkalnych, użyteczności publicznej, wnętrz specjalnego przeznaczenia, zieleni we wnętrzach i towarzyszącej zabudowie, zagadnień konserwatorskich w architekturze wnętrz oraz wystawiennictwa. Podczas studiów słuchacze zdobywają praktyczne umiejętności projektowe wzbogacone wiedzą humanistyczną z zakresu historii sztuki, materiałoznawstwa i dekorowania wnętrz o różnym przeznaczeniu.

ADRESACI STUDIÓW

Studia adresowane są do osób, które posiadają dyplom ukończenia dowolnych studiów wyższych, zajmują się zawodowa wyposażaniem i wystrojem wnętrz, jak i do wszystkich, którzy pasjonują się projektowaniem i aranżacją wnętrz, chcą rozszerzyć swoje horyzonty w dziedzinie nowoczesnego design’u oraz zamierzają związać swoją przyszłość zawodową z pracą projektową.

Kontakt

Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach:

Ul. Rolna 43; 40-555 Katowice

e-mail: cse@wst.com.pl;

Rekrutacja:

e-mail: rekrutacja@wst.com.pl;
tel. 32 60 72 440 
 

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

ul. Rolna 43; 40-555 Katowice

e-ma­il: wst@wst.com.pl

tel. 32 20 25 034
tel. 32 20 46 612
tel. 32 25 22 874
tel. 32 60 72 400

www.wst.com.pl

Facebo­ok: https://www.facebook.com/wstkatowice

You Tu­be: https://youtu.be/Xs4uKmhbdhI