Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Szczegółowy opis programu

STUDIA PODYPLOMOWE „ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY” XI EDYCJA (2015/2016) od 11 lat prowadzone są na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu m.in.: inspektora, specjalisty BHP, a także podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w służbie BHP.

Studia adresowane do absolwentów studiów wyższych, studentów II stopnia, pracowników.

Trwają dwa semestry i prowadzone są w trybie odpłatnych studiów niestacjonarnych (10 zjazdów: sobota, niedziela). 

Dodatkowo słuchacze studiów mają również możliwość ukończenia (w ramach wniesionej opłaty): kursu audytora wewnętrznego systemu PN-N-18001 lub kursu metodycznego dla wykładowców i organizatorów szkoleń.

Nie pobieramy opłaty rekrutacyjnej ani żadnych dodatkowych opłat za egzamin, wydanie zaświadczeń i świadectwa. Czesne wynosi 1350 zł/semestr (Razem: 2700 zł) z możliwością rozłożenia na raty.

Formularze rekrutacyjne dostępne na stronie Wydziału Ekonomicznego ZUT

http://wekon.zut.edu.pl/studia/studia-podyplomowe/zarzadzanie-bezpieczenstwem-i-higiena-pracy.html

https://rekrutacja.zut.edu.pl/Default.aspx

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt

Katedra Ekonomii, ul. Żołnierska 47, pok. 121, 123,
tel. (091) 449 69 91, (091) 449 69 99,
Kierownik Studiów: (691) 489 246,
E-mail: zbihp@zut.edu.pl
,
http://www.ekonomia.zut.edu.pl