Studia podyplomowe - Rzeszów

Wyniki spełniające kryteria wyszukiwania

Wyświetlone 81-100 z 115.
Surdopedagogika. Edukacja i rehabilitacja dzieci i młodzieży z wadą słuchu
Uniwersytet Rzeszowski
Technologia żywności z elementami żywienia człowieka
Uniwersytet Rzeszowski
Terapia pedagogiczna
Uniwersytet Rzeszowski
Termomodernizacja i odnawialne źródła energii (certyfikat oraz audyt energetyczny budynku)
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Trener klasy drugiej - piłka siatkowa
Uniwersytet Rzeszowski
Urządzenia energoelektroniczne w energetyce tradycyjnej i odnawialnej
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Wirtualizacja systemów informatycznych (przetwarzanie w chmurze)
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wychowanie fizyczne z rytmiką w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Uniwersytet Rzeszowski
Wychowanie obronne z edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie bezpieczeństwem
Uniwersytet Rzeszowski
Wychowanie przez sztukę we wczesnej edukacji
Uniwersytet Rzeszowski
W zakresie przygotowania do pracy na poziomie edukacji wczesnoszkolnej i dziecka sześcioletniego
Uniwersytet Rzeszowski
Zapewnienie jakości w produkcji lotniczej
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostkach finansów publicznych
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Zarządzanie gospodarką i finansami samorządowymi
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie