Analiza informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem

Collegium Civitas w Warszawie

Collegium Civitas w Warszawie

00-901 Warszawa
pl. Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki, XII piętro
tel. 22 656 71 89
rekrutacja@civitas.edu.pl
Strona programu

Informacje ogólne

Studia podyplomowe Analiza Informacji w Zarządzaniu Bezpieczeństwem to oferta edukacyjna skierowana do osób, których zawód bądź zainteresowania wymagają znajomości mechanizmów, narzędzi i technik analitycznych, także w ich najbardziej praktycznym wymiarze. Absolwenci takich kierunków, jak socjologia, psychologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, prawo, dziennikarstwo oraz bezpieczeństwo narodowe będą mogli dzięki nim pogłębić swoją wiedzę w dziedzinie analizy informacji.

Adresaci studiów

Studia są dedykowane pracownikom i funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa i porządku publicznego, służb specjalnych, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej zajmujących się bezpieczeństwem, pracowników think-tanków, pracowników i managerów firm konsultingowych i doradczych, pracowników wywiadowni gospodarczych, brokerów informacji, analityków, managerów średniego szczebla, a także dziennikarzy i nauczycieli zajmujących się tą problematyką na różnych poziomach nauczania.

Cel studiów

Celem studiów jest zapoznanie się z metodami i technikami analizy informacji, ze szczególnym uwzględnieniem analizy, planowania i decydowania w obszarze zarządzania bezpieczeństwem.

Zdobędziesz wiedzę i kluczowe kompetencje z zakresu:

 • metodologii analizy informacji;
 • wykorzystania otwartych źródeł informacji;
 • analizy ryzyka;
 • analizy decyzyjnej;
 • bezpieczeństwa w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

Kontakt

Dział Rekrutacji Collegium Civitas

tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl
pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

Koszty

5000 zł w całości za rok (6 x 900 zł w ratach za rok, 2 x 2500 zł w całości za semestr)

Czas trwania

1 rok (2 semestry)

Warto również wiedzieć

Atuty studiów

 • uporządkujesz i poszerzysz wiedzę analityczną;
 • zapoznasz się z nowoczesnymi metodami i technikami analizy informacji ;
 • zajęcia prowadzą osoby zawodowo związane z zarządzaniem bezpieczeństwem, prawnicy, eksperci ds. bezpieczeństwa i terroryzmu, m. in. dr Krzysztof Liedel, prof. Tomasz Aleksandrowicz, Andrzej Mroczek, Grzegorz Cieślak, Piotr Sienkiewicz, Paulina Piasecka;
 • zajęcia maja wymiar praktyczny, obejmują analizę przypadków praktycznych, spraw i stosowanych w nich metod i technik, także operacyjnych;
 • słuchacze pracują w grupach pozwalających na wymianę doświadczeń pomiędzy pozostałymi uczestnikami studiów.
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Bielsko-Bialski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie