Studia Podyplomowe Skandynawistyczne

Informacje ogólne

Studia Podyplomowe Skandynawistyczne skierowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Program obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu języków skandynawskich oraz wiedzy o Skandynawii.

Program tych wyjątkowych studiów skierowany jest do osób, pragnących rozwijać swe zainteresowania Europą Północną, a które ze względów zawodowych lub osobistych, nie mogą tego realizować w trybie studiów stacjonarnych.

Studia Podyplomowe Skandynawistyczne mają na celu podniesienie kwalifikacji językowych i kompetencji międzykulturowych osób z różnych kręgów zawodowych: ekonomistów, dziennikarzy, animatorów turystyki, wydawców, pilotów wycieczek, przewodników, nauczycieli, publicystów, ludzi kultury i biznesu, których ze Skandynawią łączą stosunki zawodowe lub osobista fascynacja.

Interdyscyplinarna oferta - łącząca w sobie perspektywę filologiczną, kulturową i politologiczną - zawiera elementy szeroko pojętej wiedzy o krajach skandynawskich dawniej i dziś, umożliwiającej tworzenie dobrych relacji Polski z krajami Północy: Danią, Norwegią i Szwecją.

Absolwenci po ukończeniu studiów zdobędą umiejętności językowe (zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) i międzykulturowe (w tym znajomość różnic kulturowych między Skandynawią i Polską), konieczne przy różnorodnych zawodowych kontaktach z krajami regionu skandynawskiego.

Dzięki wielokulturowemu aspektowi studiów absolwenci zostaną dobrze przygotowani do działania we współczesnej rzeczywistości, w której otwartość wobec innych kultur jest warunkiem sprawnego funkcjonowania. Gwarantem tego jest prowadzenie zajęć przez doświadczoną kadrę naukowo-dydaktyczną Instytutu Skandynawistyki Uniwersytetu Gdańskiego.

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony na Facebooku

Program kształcenia (łącznie 480 godzin dydaktycznych) obejmuje:

 • Praktyczna nauka języka duńskiego, norweskiego lub szwedzkiego
 • Gramatyka opisowa języka duńskiego, norweskiego lub szwedzkiego
 • Zajęcia dotyczące kultury, literatury i społeczeństwa:
 • Geografia Skandynawii - wybrane zagadnienia
 • Historia Skandynawii - wybrane zagadnienia
 • Kultura Skandynawii
 • Kultury arktyczne
 • Literatura Skandynawii – wybrane zagadnienia
 • Media w krajach skandynawskich - historia i instytucje
 • Wybrane zagadnienia ekonomiczne krajów nordyckich
 • Wybrane zagadnienia społeczne Skandynawii.

Kontakt

Wydział Filologiczny, Neofilologia
Instytut Skandynawistyki i Fennistyki

ul. Wita Stwosza 51
80-308 Gdańsk

tel. +48 58 523 30 30
e-mail: [email protected]

Koszty

Opłata semestralna - 2000 zł, całościowa - 8 000 zł.

Czas trwania

4 semestry, 12 bloków dydaktycznych w ciągu semestru, wyłącznie w soboty

Warto również wiedzieć

Zasady naboru:

 • Rejestracja w IRK
 • Dostarczenie wymaganych dokumentów w określonym terminie
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Osobna rekrutacja na trzy ścieżki językowe:

 • duńską
 • szwedzką
 • norweską

Limit miejsc - minimalnie: 12 osób, maksymalnie: 22 osób

Limity dotyczą poszczególnych grup językowych: j. duński, j. norweski, j. szwedzki.

 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie