Medycyna osteopatyczna (Osteopatia)

Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie

Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie

01-043 Warszawa
ul. Okopowa 59
tel. 600 017 797, 506 450 143
Strona programu

Informacje ogólne

Osteopatia jest niezależną dziedziną opieki zdrowotnej. Celem osteopatii jest poprawa i wspieranie wszystkich aspektów zdrowia i zdrowego rozwoju. Leczenie osteopatyczne może być profilaktyczne, lecznicze lub wspomagające.

Osteopaci analizują i oceniają procesy funkcjonalne pacjenta oraz wykorzystują ogólnie przyjęte zasady w indywidualnej diagnostyce i leczeniu pacjenta. Mogą współpracować również z osobami uprawiającymi inne dyscypliny.

Zajęcia realizuje międzynarodowa kadra z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym i zawodowym. Zjazdy odbywają się w nowoczesnym ośrodku dydaktycznym w centrum Warszawy.

Program studiów podyplomowych Medycyny Osteopatycznej został opracowany tak, aby słuchacz wiedział i rozumiał:

 • co zrobić z pacjentem?
 • kiedy to zrobić?
 • jak to zrobić?
 • dlaczego to robić?

Kontakt

Medycyna Osteopatyczna FICO MUM

ul. Okopowa 59
01-043 Warszawa

+48 600 017 797 (Sylwia)
+48 506 450 143 (Kasia)
+48 511 839 696 (Leszek)

Dofinansowanie studiów: +48 506 450 143 (Kasia)

NAPISZ DO NAS:

[email protected]

Koszty

Roczne czesne wynosi 13 400 złotych brutto

Czas trwania

4 lata, 10 zjazdów rocznie, 1600 h zajęć z wykładowcami

Warto również wiedzieć

Harmonogram kształcenia obejmuje takie przedmioty, jak:

 • historia i filozofia osteopatii
 • model zdrowia i choroby
 • anatomia
 • patologia
 • badania kliniczne
 • embriologia
 • neurologia
 • podstawy pediatrii
 • podstawy ginekologii
 • pierwsza pomoc
 • biochemia
 • obrazowanie medyczne
 • żywienie
 • fizjologia
 • histologia
 • fizyka biomedyczna
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie