​ANALIZA INFORMACJI - studia podyplomowe dla Agentów 007

​ANALIZA INFORMACJI - studia podyplomowe dla Agentów 007

Ruszyła rekrutacja na unikatowe w skali kraju STUDIA PODYPLOMOWE z zakresu ANALIZY INFORMACJI, na które zaprasza Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie.

ANALIZA INFORMACJI - to elitarne studia podyplomowe realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. H. Cegielskiego w Gnieźnie.

Pomysł utworzenia studiów z zakresu ANALIZY INFORMACJI, wynika z dynamicznie rozwijającej się sytuacji międzynarodowej oraz braku wszechstronnie wykształconych specjalistów ds. bezpieczeństwa i analizowania wielu, zróżnicowanych danych.

Dodatkowo, ciągle zmieniająca się sytuacja międzynarodowa, rosnące zagrożenia ze strony międzynarodowego terroryzmu i cyberprzestępców, powodują szybki wzrost zapotrzebowania na profesjonalnie przygotowanych ekspertów z zakresu analizy informacji.

Czym zajmuje się następca Jamesa Bonda?

W dużym uproszczeniu, współczesny analityk to osoba, która ma za zadanie w jak najkrótszym czasie zebrać kluczowe informacje np.: na temat danego państwa, wybranej gałęzi przemysłu, danej firmy czy ludzi w niej pracujących, itp. Zdobyte w ten sposób dane musi następnie odpowiednio opisać oraz porównać je z informacjami, pochodzącymi z różnych źródeł.
O sukcesie jego pracy stanowi wiarygodność zebranych w ten sposób danych, a to wymaga od niego dużej wiedzy z zakresu krytyki źródeł informacji, znajomości technik skutecznego przeszukiwania sieci czy „maskowania” swoich działań i zainteresowań danym tematem.
Niezbędna w tym przypadku jest również znajomości języków obcych – większość kluczowych informacji, dostępnych jest tylko i wyłącznie w serwisach zagranicznych. Ale to nie wszystko!

Analityk informacji to przede wszystkim osoba otwarta, kreatywna, posiadająca bardzo dobrze rozwinięte kompetencje interpersonalne - często do wiarygodnych źródeł informacji można dotrzeć tylko i wyłącznie wykorzystując sieć międzynarodowych kontaktów biznesowych, politycznych i społecznych. Tzw. „wtapianie się” w środowisko lokalne, budowanie zaufania i pozyskiwanie kluczowych informatorów, to kompetencja nie do przecenienia w obszarach związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, biznesem, edukacją czy mediami.

Mając na uwadze powyższe przesłanki oraz dostęp do nowoczesnej metodologii, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie wspólnie z międzynarodowymi ekspertami, stworzyła jedyny taki program studiów podyplomowych z zakresu ANALIZY INFORMACJI w Polsce.

Kto skorzysta na studiach podyplomowych z zakresu ANALIZY INFORMACJI?

Studia te adresowane są do wszystkich tych osób, dla których wiarygodne informacje są podstawowym „narzędziem pracy” oraz do tych, którzy w sposób świadomy chcą poruszać się
i korzystać z zasobów współczesnego świata. Studia obfitują w interaktywne wykłady i warsztaty, podczas których słuchacze studiów podyplomowych będą mogli sprawdzić swoje kompetencje interpersonalne i analityczne, które w dzisiejszym, szybko rozwijającym się świecie stanowią podstawę funkcjonowania biznesu, międzynarodowych organizacji rządowych i pozarządowych.

Do udziału w tym przedsięwzięciu w szczególności zapraszamy:

  • przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej
  • pracowników służb mundurowych
  • pracowników i managerów firm konsultingowych
  • specjalistów ds. bezpieczeństwa w firmach
  • specjalistów ds. zarządzania kryzysowego
  • managerów ds. rozwoju i sprzedaży na rynkach międzynarodowych
  • dziennikarzy i specjalistów ds. monitorowania mediów
  • pracowników sektora oświaty.

Niewątpliwym atutem tych studiów jest kadra dydaktyczna – to międzynarodowi eksperci z zakresu analizy informacji oraz bezpieczeństwa międzynarodowego, którzy swoje doświadczenie zdobywali pracując m.in.: w strukturach NATO i misjach ONZ w Europie, Afryce i Azji.

fot. płk. rez. dr Krzysztof Danielewicz, kierownik studiów podyplomowych w PWSZ Gniezno


Uwaga - studia limitowane!

Studia trwają 2 semestry, a zajęcia będą prowadzone w systemie weekendowym. Z uwagi na unikatowy program studiów oraz warsztatowy charakter zajęć - liczba miejsc na studiach jest ograniczona (limit miejsc wynosi 20 osób), a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja na studia trwa do 5 lutego br.

Więcej informacji na temat studiów podyplomowych ANALIZA INFORMACJI na stronie - https://pwsz-gniezno.edu.pl/kierunki-studiow-studi...

Powrót do listy…