Jakiego miasta szukasz?

Studia podyplomowe w ​Tarnobrzegu

Tarnobrzeg

Tarnobrzeg to niespełna pięćdziesięciotysięczne miasto położone w sercu Kotliny Sandomierskiej. Jego historia rozpoczęła się pod koniec XVI wieku, kiedy to ród Tarnowskich zdecydował się ufundować miasto na nadwiślańskiej skarpie.

Można powiedzieć, że Tarnobrzeg tworzy coś w rodzaju podwójnego miasta z nieodległym Sandomierzem. Choć oba ośrodki miejskie leżą w dwóch różnych województwach, dzieli je w zasadzie tylko Wisła i kilka kilometrów drogi.

Gospodarczo Tarnobrzeg najbardziej znany jest jako centrum wydobycia siarki. Dziś nie kontynuuje się tu tradycji siarkowydobywczych, a na terenach dawnego Siarkopolu mieści się obecnie Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Podobnie jak wiele innych miast o górniczych tradycjach, także Tarnobrzeg musiał znaleźć swoją nową gospodarczą drogę i przystosować się do wymagań stawianych przez XXI wiek.

A propos siarki: sporą atrakcją turystyczną okolicy jest Zalew Machowski - pozostałość po dawnym siarkowym wyrobisku. Obszar dawnego wyrobiska, zrekultywowanego i zalanego wodą, obecnie przyciąga turystów wyjątkowo czystą i przejrzystą wodą o walorach uzdrowiskowych. Znajdują się tu dwie plaże, a lokalne warunki sprzyjają organizowaniu zawodów wakeboardowych, windsurfingowych, kitesurfingowych czy regat żeglarskich.

Studia podyplomowe w Tarnobrzegu

W 2001 w Tarnobrzegu powstała Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego. Od kilku lat powiększa się lista tutejszych studiów podyplomowych.

W Tarnobrzegu można więc podjąć takie studia podyplomowe jak mediacje i negocjacje, bezpieczeństwo publiczne czy zarządzanie jakością. Nauczyciele i pedagodzy mogą rozważyć kierunek o nazwie nauczyciel domowy albo studia podyplomowe z zarządzania oświatą. Dostępne są także popularne w całej Polsce kierunki, takie jak oligofrenopedagogika, logopedia czy zarządzanie jakością.

A to jeszcze nie wszystko, co oferuje Tarnobrzeg. Studia podyplomowe w tym mieście przeznaczono dla osób o różnych zainteresowaniach i uzdolnieniach. Sprawdź sam(a), korzystając z naszej wyszukiwarki. Uzyskane kompetencje z pewnością zwiększą Twoją konkurencyjność na rynku pracy, pozwolą myśleć o awansie zawodowym czy wzroście wynagrodzenia.

Programy studiów podyplomowych

Animacja społeczno - kulturowa
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu
Asystentura rodziny
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu
Bezpieczeństwo publiczne
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu
Edukacja i rehabilitacja dzieci z autyzmem
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu
Logopedia
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu
Mediacje i negocjacje
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu
Nauczyciel domowy
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu
Oligofrenopedagogika
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu
Praca z osobami starszymi
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu
Praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich ...
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu
Praca z rodziną z problemem przemocy
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu
Psychoonkologia
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu
Studia kwalifikacyjne z pedagogiki
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu
Terapia pedagogiczna
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu
Wczesne wspomaganie rozwoju
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu
Zarządzanie jakością
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu
Zarządzanie oświatą
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu
Zarządzanie przyszłością
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Bielsko-Bialski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie