• UAM Poznań
Jakiego miasta szukasz?

Studia podyplomowe w Koszalinie

Koszalin

Marzy Ci się doskonalenie swoich umiejętności niemal nad samym morzem? Chciał(a)byś po skończonych zajęciach wsiąść w pociąg lub samochód i po kilkunastu minutach być na plaży? Jeśli tak - rozważ studia podyplomowe w Koszalinie.

Koszalin to ponad stutysięczne miasto na Pomorzu Zachodnim. Jego historia rozpoczyna się już w XIII wieku - prawa miejskie nadano Koszalinowi w 1266 roku. I choć dzieje nie zawsze obchodziły się z Koszalinem łagodnie, w mieście do dziś można podziwiać całe mnóstwo zabytków z różnych okresów historii.

Koszalin jest także jednym z większych centrów gospodarczych Pomorza. Na terenie miasta ustanowiono podstrefę Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która przyciąga do Koszalina różnorodnych przedsiębiorców.

Studia podyplomowe w Koszalinie

Politechnika Koszalińska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa oraz Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych to miejscowe szkoły wyższe, które w swojej ofercie edukacyjnej mają liczne kierunki studiów podyplomowych, a także kursy i szkolenia.

Studia podyplomowe w Koszalinie to - przykładowo - gospodarka nieruchomościami (kierunek przydatny i rozchwytywany w całym kraju), język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (jak wyżej - angliści to dziś prawdziwa armia specjalistów potrzebnych na różnych stopniach kształcenia), odnawialne źródła energii (kierunek szczególnie istotny na Pomorzu, szczycącym się doskonałymi warunkami do lokowania elektrowni wiatrowych), przygotowanie pedagogiczne (niezależnie od wyuczonego zawodu) czy technologia wody, ścieków i odpadów (zagadnienia niezwykle istotne we współczesnych miastach).

Koszalin oferuje także studia menedżerskie dla praktyków, podyplomowe studia wychowania fizycznego czy kursy z zakresu administracji publicznej i samorządowej.

Jeśli więc chciał(a)byś doskonalić swoje umiejętności w urokliwym mieście położonym niemal nad samym morzem, jesteś mieszkańcem/mieszkanką Pomorza i nie chcesz wyjeżdżać daleko na studia, studia podyplomowe w Koszalinie czekają na Ciebie. Znajdź odpowiedni kierunek z pomocą naszej wyszukiwarki.

Programy studiów podyplomowych

Administracja publiczna i samorządowa
Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych
Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej
Politechnika Koszalińska
Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej z język...
Politechnika Koszalińska
Asystent rodziny
Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkac...
Politechnika Koszalińska
Bezpieczeństwo i higiena pracy i ergonomia
Politechnika Koszalińska
Doradztwo edukacyjno - zawodowe
Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych
Edukacja przedszkolna z elementami pedagogiki Mari...
Politechnika Koszalińska
Ekonomika rolnictwa i agroenergetyki
Politechnika Koszalińska
Etyka i filozofia
Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych
Gospodarka nieruchomościami
Politechnika Koszalińska
Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesno...
Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych
Kadry i płace
Politechnika Koszalińska
Komunikacja i mediacje społeczne z elementami nego...
Politechnika Koszalińska
Kształtowanie wizerunku instytucji i organizacji s...
Politechnika Koszalińska
Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
Politechnika Koszalińska
Logopedia
Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych
Odnawialne źródła energii
Politechnika Koszalińska
Oligofrenopedagogika
Politechnika Koszalińska
Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja os...
Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami res...
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
Pedagogika przedszkolna i opieka nad małym dziecki...
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
Podyplomowe studia trenerskie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
Podyplomowe studia wychowania fizycznego
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych
Prawo w biznesie
Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych
Produkcja mediów cyfrowych z elementami dziennikar...
Politechnika Koszalińska
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych
Protokół dyplomatyczny w administracji i biznesie
Politechnika Koszalińska
Przygotowanie pedagogiczne
Politechnika Koszalińska
Przygotowanie pedagogiczne
Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych
Rachunkowość jednostek gospodarczych
Politechnika Koszalińska
Resocjalizacja i socjoterapia
Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych
Socjoterapia pedagogiczna
Politechnika Koszalińska
Studia menedżerskie dla praktyków
Politechnika Koszalińska
Studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagog...
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
Surdopedagogika
Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych
Technologia wody, ścieków i odpadów
Politechnika Koszalińska
Terapeuta zajęciowy
Politechnika Koszalińska
Tyflopedagogika
Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Politechnika Koszalińska
Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Menadżer...
Politechnika Koszalińska
Zarządzanie nieruchomościami
Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych
Zarządzanie placówkami oświatowymi
Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Bielsko-Bialski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie