Jakiego miasta szukasz?

Studia podyplomowe w Gorzowie

Gorzów Wlkp.

Myślisz o zmianie w życiu zawodowym? Twój awans uzależniony jest od zdobycia dodatkowych kwalifikacji? Chcesz zdobyć specjalistyczną wiedzę? Jeśli odpowiedziałeś/aś TAK na powyższe pytania, a dodatkowo mieszkasz w północnej części województwa lubuskiego, pomyśl o studiach podyplomowych w Gorzowie Wielkopolskim.

Gorzów jest miastem spokojnym, cichym, dobrze skomunikowanym. Blisko stąd do Poznania, Szczecina i Berlina. Okolice Gorzowa Wielkopolskiego to w dużej mierze lasy i piękne rzeki (szczególnie urokliwe w letnim sezonie kajakowym).

Gorzów to także miasto pełne kultury. Mieści się tu Filharmonia Gorzowska, Teatr im. J. Osterwy, muzea, Miejskie Centrum Kultury, Miejski Ośrodek Sztuki oraz - co szczególnie istotne w kontekście życia studenckiego - liczne kluby.

Studia podyplomowe w Gorzowie Wielkopolskim

Swoje siedziby mają w mieście trzy szkoły wyższe: Akademia im. Jakuba z Paradyża, Wyższa Szkoła Biznesu i Wyższa Szkoła Zawodowa. Oferują one studia podyplomowe m.in. z obszaru pedagogiki, prawa, finansów, zarządzania, administracji.

Przyjrzyjmy się bliżej. Język polski dla nauczycieli, przedsiębiorczość dla nauczycieli, zarządzanie placówką oświatową - to kierunki pozwalające zdobyć dodatkowe wykształcenie z dziedziny pedagogiki.

Zarządzanie procesami logistycznymi, zarządzanie produkcją (menedżer produkcji), zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie, zarządzanie zasobami ludzkimi - to przykładowe studia podyplomowe dla osób chcących sprawdzić się w roli menadżera.

Ponadto studia podyplomowe w Gorzowie Wielkopolskim to także takie kierunki jak bibliotekoznawstwo z informacją naukową, coaching i public relations w ochronie zdrowia, gerontologia z elementami opieki nad osobami starszymi, pedagogika resocjalizacyjna czy logopedia - dla każdego coś interesującego!

Jeśli więc chcesz uzyskać dodatkowe wykształcenie bliżej miejsca zamieszkania, z dala od chaosu wielkich metropolii, wybór mniejszego ośrodka akademickiego, jakim jest Gorzów Wielkopolski, to dobra decyzja. Skorzystaj z naszej wyszukiwarki i znajdź najlepsze dla Ciebie studia podyplomowe w Gorzowie Wielkopolskim.

Programy studiów podyplomowych

Administracja elektroniczna
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Administrowanie nieruchomościami
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Asystent Rodziny
Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
Audyt i kontrola wewnętrzna
Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Bibliotekoznawstwo z informacją naukową
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Coaching i public relcions w ochronie zdrowia
Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
Diagnoza dziecka i jego rodziny w perspektywie int...
Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
Finanse publiczne
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Gerontologia z elementami opieki nad osobami stars...
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Gerontopedagogika - organizowanie pracy z senioram...
Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
Język polski dla nauczycieli
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Logopedia
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Menadżer administracji
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Ochrona praw konsumenta
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią...
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Pedagogika resocjalizacyjna
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Przedsiębiorczość dla nauczycieli
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Systemy zarządzania jakością
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim
Terapia zajęciowa
Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
Transport - spedycja - logistyka
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim
Zarządzanie jakością
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Zarządzanie jednostkami służby zdrowia
Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo wewnętrzne
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim
Zarządzanie placówką oświatową
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Zarządzanie procesami logistycznymi
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Zarządzanie procesami logistycznymi - menedżer log...
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim
Zarządzanie produkcją - menedżer produkcji
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim
Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim
Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Zarządzanie relacjami i wartością klienta - menedż...
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim
Zarządzanie w administracji publicznej z elementam...
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Bielsko-Bialski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie