Jakiego miasta szukasz?

Studia podyplomowe w Płocku

Płock

Urokliwie położony (nad niezwykle szeroką w tym miejscu Wisłą) Płock to miasto o niemal tysiącletniej tradycji. To historyczna stolica Mazowsza a nawet - choć rzadko wspomina się głośno tamten okres - stolica Polski. Choć później Płock utracił swoje znaczenie na rzecz nieodległej Warszawy, do dziś pozostaje interesującym, pięknie położonym i pełnym zabytków miastem.

Oprócz historii, jednym z najbardziej istotnych wyróżników Płocka jest dziś ogromna rafineria. To tutaj siedzibę ma Polski Koncert Naftowy Orlen.

Studia podyplomowe w Płocku

Szkoły wyższe w Płocku oferują szeroki wybór kierunków, zarówno pierwszego stopnia, jak i magisterskich oraz podyplomowych. Studia podyplomowe w Płocku to dobry pomysł dla przebojowych, aktywnych mieszkańców tego miasta i okolic.

Filia Politechniki Warszawskiej oferuje kierunki o profilu technicznym. Technologia BIM w projektowaniu i realizacji inwestycji budowlanych to propozycja dla wszystkich zainteresowanych najnowocześniejszymi technologiami w budownictwie. Z kolei kierunek o nazwie ropa naftowa i produkty naftowe zdecydowanie wyróżnia Płock na edukacyjnej mapie Polski. Jego powstanie wiąże się rzecz jasna z największym miejscowym pracodawcą - rafinerią PKN Orlen.

W Płocku swoją siedzibę ma także Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica. W jej murach można studiować tak różnorodne kierunki jak - przykładowo - zarządzanie procesami logistycznymi, wychowanie fizyczne, administracja, fizyka z astronomią, gerontologia z elementami opieki paliatywnej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, biologia, e-biznes czy edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika). To tylko niektóre kierunki z bogatej oferty uczelni.

Z kolei Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku oferuje takie studia podyplomowe jak negocjacje i mediacje, rachunkowość budżetowa, zastosowanie Excela w biznesie, analiza i eksploracja danych rynkowych i marketingowych czy język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej.

Jak zatem widać - studia podyplomowe w Płocku dają wiele różnych możliwości rozwoju. Jeśli zdecydujesz się podjąć wyzwanie, skorzystaj z naszej specjalnej wyszukiwarki i wybierz najlepszy dla Ciebie kierunek.

Programy studiów podyplomowych

Administracja
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Akademia analityka biznesowego
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją współczesn...
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Arteterapia i terapia zajęciowa
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Asystent rodziny
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Audyt i controlling w organizacji
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i edukacją...
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Biologia
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Doradztwo zawodowe z coachingiem i pośrednictwo pr...
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
E-biznes
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Edukacja dla bezpieczeństwa - edukacja obronna
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawności...
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Fizyka z astronomią
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Geografia
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Gerontologia z elementami opieki paliatywnej
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Gimnastyka korekcyjna
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Historia. Historia i społeczeństwo
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Informatyka i technologia informacyjna
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Integracja sensoryczna z podstawami neurodydaktyki
Akademia Mazowiecka w Płocku
Język polski
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Komunikacja marketingowa i zarządzanie marką
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Matematyka
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Muzyka. Historia muzyki
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Negocjacje i mediacje
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Negocjacje i mediacje. Oferta specjalna skierowana...
Akademia Mazowiecka w Płocku
Pedagogika korekcyjno- kompensacyjna i logopedia s...
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, pedagog szkol...
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Pedagogika terapeutyczna i rewalidacja
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Plastyka. Historia sztuki
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Przedsiębiorczość. Ekonomia w praktyce
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Przygotowanie pedagogiczne
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Resocjalizacja i profilaktyka społeczna
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Ropa naftowa i produkty naftowe
Politechnika Warszawska Filia w Płocku
Rozwój osobisty – studia coachingu
Akademia Mazowiecka w Płocku
Socjoterapia dzieci i młodzieży
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Taniec i rytmika
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Technika. Zajęcia techniczne
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży ze specjal...
Akademia Mazowiecka w Płocku
Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Wiedza o społeczeństwie
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Wychowanie do życia w rodzinie i wychowanie seksua...
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Wychowanie fizyczne
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Zamówienia publiczne
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Zarządzanie bezpieczeństwem
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Zarządzanie finansami (rachunkowość i podatki)
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Zarządzanie i edukacja w turystyce i hotelarstwie
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Zarządzanie oświatą - menedżer oświaty
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Zarządzanie procesami logistycznymi
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Zarządzanie projektami (wg metodyki Prince2®)
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środk...
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Zarządzanie w logistyce
Akademia Mazowiecka w Płocku
Zarządzanie w ochronie zdrowia - menedżer ochrony ...
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Bielsko-Bialski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie