• Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Jakiego miasta szukasz?

Studia podyplomowe w ​Oświęcimiu

Oświęcim

Oświęcim to małopolskie miasto zlokalizowane na rogatkach Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Jego północną granicę stanowi Wisła, przechodząca tutaj z niewielkiej rzeczki w rzekę z prawdziwego zdarzenia.

Miasto kojarzy się głównie z jego trudną historią. To ważne, aby nie zapominać o zdarzeniach, które wstrząsnęły całym światem. Ale równie istotne jest, aby nie kojarzyć współczesnego Oświęcimia tylko z tragedią, jaka rozegrała się na jego obrzeżach.

Współcześnie miasto jest bowiem ważnym ośrodkiem przemysłowym, gospodarczym i transportowym. Nie brakuje tu imprez kulturalnych. A turystyczna przechadzka po mieście szlakiem oświęcimskich murali, nawiązujących swoją tematyką przede wszystkim do propagowania pokoju, przełamywania barier i stereotypów kulturowych, może być niezwykle inspirującą przygodą.

Nie brakuje tu również możliwości podjęcia studiów - swoją siedzibę ma w Oświęcimiu Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego.

Studia podyplomowe w Oświęcimiu

Oferta studiów podyplomowych, jaką przygotowała wspomniana wyżej Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego, skupia się głównie na kierunkach edukacyjno-pedagogicznych. Można tu podyplomowo studiować takie kierunki jak edukacja dla bezpieczeństwa, edukacja konsumencka, edukacja obywatelska czy pedagogika opiekuńcza z terapią.

Jednak studia podyplomowe w Oświęcimiu to także takie kierunki jak kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych, pierwsza pomoc przedmedyczna oraz zintegrowane systemy zarządzania.

Jeśli więc mieszkasz w Oświęcimiu lub okolicach, a dodatkowo posiadasz dyplom studiów magisterskich lub pierwszego stopnia, możesz rozważyć dalszy etap kształcenia w ramach studiów podyplomowych. To szansa na zmianę profilu zawodowego, rozpoczęcia ścieżki kariery w nowym obszarze, uzyskania awansu zawodowego albo wzrostu wynagrodzenia.

Studia podyplomowe to zawsze dobra inwestycja w przyszłość zawodową, ale też w rozwój osobisty - w końcu nigdy nie przestajemy się uczyć.

Programy studiów podyplomowych

Edukacja dla bezpieczeństwa
Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
Edukacja konsumencka
Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
Edukacja obywatelska
Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
Edukacja obywatelska i konsumencka
Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów ...
Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
Pedagogika opiekuńcza z terapią
Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
Zintegrowane systemy zarządzania
Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Bielsko-Bialski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie