Jakiego miasta szukasz?

Studia podyplomowe w Chełmie

Chełm

Chełm to miasto zlokalizowane na wschodnich rubieżach województwa lubelskiego. Zachwyca urokliwymi zakątkami, odrestaurowanymi zabytkami, ciekawymi turystycznie miejscami. Ze swoją bogatą historią mniejszości (Żydzi, Ukraińcy), Chełm jest prawdziwym miastem pogranicza - wielu kultur, religii, smaków. To ważne cechy ośrodka akademickiego.

Warto wspomnieć o spokoju, jakim bez wątpienia charakteryzuje się Chełm. Miasto stanowi alternatywę dla dużych, odległych aglomeracji. Nie przytłacza tempem życia i nie wymaga ciągłego dostosowywania się do zmiennych zasad. Pozwala w spokojnej atmosferze niewielkiego miasta uzyskać dostęp do satysfakcjonujących programów kształcenia podyplomowego.

Studia podyplomowe w Chełmie

W mieście znajdują się trzy uczelnie wyższe: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej oraz Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie. Wszystkie te szkoły oferują różnorodne studia podyplomowe. W ich ofercie znajdują się programy z obszaru nauk technicznych, rolniczych, pedagogiki i psychologii, informatyki, administracji czy spedycji i transportu.

Humaniści mogą tu wybrać takie studia podyplomowe jak filologia polska, pedagogika opiekuńcza, wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną, zarządzanie zasobami ludzkimi, profilaktyka społeczna i terapia uzależnień czy resocjalizacja i socjoterapia.

Pod miastem znajduje się odkrywkowa kopalnia kredy, blisko jest także do kopalni węgla w Łęcznej. Nic zatem dziwnego, że w Chełmie można studiować automatyzację górnictwa, programowanie obrabiarek CNC oraz maszyny górnicze i wiertnicze.

Ale to nie wszystko - sprawdź sam(a), jakie studia podyplomowe w Chełmie możesz jeszcze wybrać. Szczegóły dotyczące kosztów, warunków rekrutacji czy przebiegu studiów znajdują się w poniższych linkach.

Nie spiesz się z wyborem. Pamiętaj, że wybór studiów podyplomowych to ważna decyzja. Uzyskane w ich ramach kompetencje i wiedza zwiększają szanse na awans zawodowy, wzrost wynagrodzenia, zmianę ścieżki kariery.

Programy studiów podyplomowych

Administrator Infrastruktury Informatycznej
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
Automatyzacja Górnictwa
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
Dietetyka. Poradnictwo żywieniowe
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Terapią P...
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem ...
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
Filologia polska studia kwalifikacyjne
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
Grafika komputerowa
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
Informatyka dla nauczycieli
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
Maszyny górnicze i wiertnicze
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
Nauczanie matematyki
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
Organizacja i zarządzanie oświatą
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
Pedagogika opiekuńcza
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
Profilaktyka społeczna i terapia uzależnień
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
Programowanie obrabiarek CNC
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
Przygotowanie i Zarządzanie Projektami Finansowany...
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
Resocjalizacja i socjoterapia
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych kierunków ...
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
Studia podyplomowe w zakresie logopedii
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania kryzysow...
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
Terapia przez sztukę w edukacji przedszkolnej i wc...
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
Wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Bielsko-Bialski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie