Jakiego miasta szukasz?

Studia podyplomowe w ​Zamościu

Zamość

W tym mieście nie można się nie zakochać. Zamość, ze względu na tutejszą architekturę, nazywany jest perłą renesansu albo Padwą Północy.

Sercem miasta jest Rynek Wielki. To na nim krzyżują się dwie osie miasta. To tam znajdują się przepiękne, kolorowe kamienice. Na Rynku odbywają się liczne imprezy kulturalne, w sezonie tętnią życiem ogródki kawiarniane, jest gwarno, kolorowo, a jednocześnie kameralnie. I wreszcie na Rynku znajduje się najbardziej znana ikona Zamościa - renesansowy ratusz.

Poza tym szczególnie atrakcyjnym miejscem w Zamościu jest wkomponowany w elementy fortyfikacji park miejski. Wszystko to sprawia, że zamojskie stare miasto od 1992 roku znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Ale Zamość to nie tylko zabytki. Jak przystało na jedno z większych miast województwa lubelskiego (i w ogóle wschodniej Polski), to także spory ośrodek gospodarczy. Od 2009 rozrasta się tutaj zamojska podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec. A lokalni przedsiębiorcy szukają dobrze wykwalifikowanych specjalistów...

Studia podyplomowe w Zamościu

Jeśli rozważasz kształcenie podyplomowe w tym mieście, uwzględnij takie placówki jak Akademia Zamojska oraz Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. J. Zamojskiego. Obie placówki od kilku lat rozbudowują swoją ofertę studiów podyplomowych.

Obecnie w Zamościu można więc studiować zarówno administrację publiczną, jak i doradztwo zawodowe czy egzekucję administracyjną. O tym, że studia podyplomowe w Zamościu oferują wiele, świadczy przypadek kierunku zarządzanie. W ramach tej propozycji oferowanych jest kilkanaście odrębnych specjalności, od zarządzania jakością, poprzez zarządzanie kadrą pracowniczą, aż po zarządzanie w oświacie.

Zamość to także takie studia podyplomowe jak wychowanie fizyczne, nauczanie języka angielskiego za pomocą e-learningu, ochrona informacji niejawnych i danych osobowych czy planowanie i zarządzanie efektywnością energetyczną. Dla każdego coś ciekawego! A to przecież tylko kilka przykładów z całej długiej listy.

Studia podyplomowe w Zamościu to zatem świetna szansa na zdobycie dodatkowych kwalifikacji i podniesienie swojej konkurencyjności na rynku pracy. Jeśli Zamość jest Twoim miastem, skorzystaj z naszej wyszukiwarki i wybierz odpowiednie dla siebie studia podyplomowe.

Programy studiów podyplomowych

Oligofrenopedagogika z terapią dziecka ze spektru...
Akademia Zamojska
Administracja publiczna
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. J. Zamoyskiego w Zamościu
Bezpieczeństwo Publiczne
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. J. Zamoyskiego w Zamościu
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Akademia Zamojska
Bezpieczeństwo ruchu drogowego i diagnostyka samoc...
Akademia Zamojska
Doradztwo zawodowe
Akademia Zamojska
Gerontokineza – aktywny senior
Akademia Zamojska
Język angielski w biznesie
Akademia Zamojska
Matematyka - kwalifikacyjne
Akademia Zamojska
Nauczanie języka angielskiego na poziomie wczesnos...
Akademia Zamojska
Nauczanie języka angielskiego za pomocą e-learning...
Akademia Zamojska
Obrona cywilna i reagowanie kryzysowe na poziomie ...
Akademia Zamojska
Ochrona informacji niejawnych i administracja bezp...
Akademia Zamojska
Odnawialne źródła energii
Akademia Zamojska
Oligofrenopedagogika
Akademia Zamojska
Oligofrenopedagogika – studia uzupełniające
Akademia Zamojska
Podatki
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. J. Zamoyskiego w Zamościu
Pośrednictwo pracy
Akademia Zamojska
Prawo zamówień publicznych
Akademia Zamojska
Przygotowanie pedagogiczne
Akademia Zamojska
Rzeczoznawstwo samochodowe z elementami diagnostyk...
Akademia Zamojska
Technika z wychowaniem komunikacyjnym
Akademia Zamojska
Wiedza o społeczeństwie
Akademia Zamojska
Wychowanie komunikacyjne i edukacja dla bezpieczeń...
Akademia Zamojska
Zamówienia publiczne
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. J. Zamoyskiego w Zamościu
Zarządzanie bezpieczeństwem
Akademia Zamojska
Zarządzanie jakością
Akademia Zamojska
Zarządzanie kadrami
Akademia Zamojska
Zarządzanie oświatą – menedżer oświaty
Akademia Zamojska
Zarządzanie projektami europejskimi
Akademia Zamojska
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie ...
Akademia Zamojska
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Bielsko-Bialski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie